Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

ATOM 2.0: Przedsiębiorcy mogą starać się o znaczące zwolnienia i ulgi w miejskich podatkach

21 maja 2021, 12:07

ATOM 2.0

ATOM 2.0

Jaworzniccy przedsiębiorcy mogą się już ubiegać o zwolnienia i odroczenia w płatnościach w podatkach od nieruchomości. Podstawą są uchwały Rady Miejskiej, które pod obrady sesji z dn. 22 kwietnia 2021 r. przedłożył Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Radni przyjęli uchwały jednogłośnie.

- Z powodu pandemii wiele biznesów znalazło się w trudnej sytuacji. Postanowiliśmy pochylić się nad sytuacją przedsiębiorców, którym potrzebna jest pomoc. Biorąc pod uwagę założenia budżetowe na 2021 rok i możliwości finansowe miasta w tym zakresie, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania, by wesprzeć tych, którzy tego wsparcia koniecznie potrzebują - mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (grunty, budynki, budowle) za drugi kwartał roku 2021, przysługiwać będzie małym i mikroprzedsiębiorcom, których działalność podlega ograniczeniom przynajmniej przez część okresu od 27 marca do 30 czerwca 2021 r. (wprowadzonym na mocy rozporządzeń rządowych) oraz których obroty osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. spadły przynajmniej o 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (czyli sprzed pandemii).

Aby uzyskać zwolnienie z podatku, ubiegający się przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanej deklaracji (lub korekty) na podatek od nieruchomości, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz jej skutków, a także oświadczenia o spadku obrotów (przygotowany został stosowny formularz do wypełnienia). Po weryfikacji tych niezbędnych prawnie i - co istotne! - ograniczonych do zupełnego minimum liczby dokumentów, przyznane zostanie zwolnienie z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Małym i mikroprzedsiębiorcom, których obroty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 spadły o co najmniej 25 proc., przysługiwać będzie odroczenie płatności podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 2021 do końca listopada bieżącego roku.

Potwierdzenia prawa do zwolnienia rat podatku od nieruchomości w 2021 r. następuje przez złożenie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości oraz dołączeniu do niej:
    • oświadczenia o spadku uzyskiwanych obrotów w okresie styczeń-luty 2021 r. w relacji do styczeń‑luty 2020 r.,
    • formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Prawo do przesunięcia terminu płatności w podatku od nieruchomości można uzyskać poprzez złożenie:
    • oświadczenia o spadku uzyskiwanych obrotów w okresie styczeń-luty 2021 r. w relacji do styczeń‑luty 2020 r.,
    • formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

- Rozwiązania, jak i elementy systemów pomocowych, powstawały w ramach prac Zespołu Obszarowego powołanego do współpracy Urzędu Miejskiego z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Ważnym partnerem w kształtowaniu adekwatnej pomocy dla przedsiębiorców jest Jaworznicka Izba Gospodarcza. Wspólnie doszliśmy do porozumienia, że warto zaproponować kolejne ulgi, które dadzą przedsiębiorcom szansę na utrzymanie swoich biznesów i miejsc pracy dla jaworznian. Na podstawie naszych opracowań i obserwacji Jaworznickiej Izby Gospodarczej przygotowaliśmy wspólnie propozycje uchwał, które zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych. Zachęcam przedsiębiorców do skorzystania z tych możliwości -  dodaje prezydent Paweł Silbert.

Wnioski z informacjami, oświadczenia i formularze składa się na załącznikach, określonych w uchwałach. 

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: link oraz w załączonych do artykułu dokumentach.

Z prawa do ulg można korzystać od kwietnia, ale nie dłużej niż do końca 2021 roku.

Weryfikacja danych przedstawianych w oświadczeniach i formularzach, będzie realizowana w ramach uproszczonych czynności sprawdzających przy składaniu wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Finansowym: telefonicznie - pod numerem 32 61 81 686, 32 61 81 598, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz poprzez e-mail: finanse@um.jaworzno.pl