Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznickie szkoły ponadpodstawowe zapraszają!

20 maja 2021, 09:33

Jaworznickie szkoły ponadpodstawowe zapraszają! fot.www.men.gov.pl

Jaworznickie szkoły ponadpodstawowe zapraszają! fot.www.men.gov.pl

Kończysz szkołę podstawową i nie wiesz jaka szkoła będzie dla Ciebie najlepsza? Chcesz pomóc swojemu dziecku w wyborze najlepszej, dalszej drogi edukacyjnej? Właśnie dla takich osób jak Ty przygotowaliśmy ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w mieście. Zapraszamy do wyboru bogatej oferty jaworznickich szkół średnich!

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
ul. Licealna 3
43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 38 46
e-mail: sekretariat@lo1.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie http://www.1lo.jaworzno.pl

Kierunki kształcenia:

 • 1A - biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, do wyboru: język angielski, matematyka    

 • 1B - grupa I - matematyczno-informatyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, do wyboru: geografia, fizyka

 • 1B - grupa II - humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, język polski, do wyboru: geografia, historia.

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie
ul. Marii Skłodowskiej Curie 6
43-600 Jaworzno
e-mail: lo2@jaworzno.edu.pl
tel.32 762 93 68
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie http://www.lo2.jaworzno.edu.pl

Kierunki kształcenia:

 • ODDZIAŁ A

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka lub geografia

 • ODDZIAŁ B1

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

 • ODDZIAŁ B2

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia


III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie
ul. Towarowa 61
43-609 Jaworzno
telefon: 32 616 51 49
e-mail: sekretariat@zso.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.lo3.jaworzno.edu.pl

Kierunki kształcenia:

 • Klasa A klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski na poziomie dwujęzycznym

 • Klasa B1 klasa ogólna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

 • Klasa B2 - klasa ogólna

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

 • Klasa C klasa o profilu CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE – "CYBER.MIL z klasą"

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 16
43-600 Jaworzno
tel.  32 762 93 84
e-mail:sekretariat@zsp2.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.zsp2.jaworzno.pl

Technikum nr 2
    • Technik informatyk , grupy: e-sport i cyberbezpieczeństwo (matematyka i fizyka)
    • Technik handlowiec , grupa: e-handel (matematyka , geografia)
    • Technik logistyk, grupy mundurowe i Oddziałów Przygotowania Wojskowego (matematyka, geografia)
    • Technik transportu kolejowego (matematyka, fizyka)
    • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia, fizyka)
    • Technik ochrony środowiska (geografia)

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2
    • Klasy wielozawodowe

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie
ul. Północna 9a
43-600 Jaworzno
tel. 32 6167991
e-mail: sekretariat@zsp3.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie https://zsp3.jaworzno.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/

TECHNIKUM

 • Technik usług fryzjerskich

      Przedmioty w zakresie rozszerzonym ( do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia
      Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

 • Technik budownictwa

      Przedmioty w zakresie rozszerzonym ( do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia
      Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

 • Technik pojazdów samochodowych

      Przedmioty w zakresie rozszerzonym (do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia
      Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

 • Technik mechanik

      Przedmioty w zakresie rozszerzonym (do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia
      Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

Szkoła Branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1 oddział wielozawodowy

W ramach oddziału będzie realizowany nabór w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • fryzjer
 • sprzedawca

pozostałe: elektryk, piekarz, kucharz, cukiernik, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, elektromechanik, ślusarz, murarz-tynkarz,  elektromechanik pojazdów samochodowych i inne

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie
ul. Armii Krajowej 5
43-600 Jaworzno
 tel. 32 7629389
adres mail: sekretariat@zsp4.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie https://zsp4.jaworzno.edu.pl/

Kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista (przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - matematyka),
 • technik organizacji turystyki ( przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - geografia),
 • technik hotelarstwa ( przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - język angielski),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych ( przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - biologia).


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
Ul. Promienna 65
43-600 Jaworzno
e-mail: sekretariat@ckziu.jaworzno.pl
tel.32 762 91 00
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.ckziu.jaworzno.pl

W CKZiU funkcjonują:

 • Technikum nr 5,
 • Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego,
 • Technikum Energetyczne.

W ofercie znajduje się 10 zawodów:
Technik automatyk,
Technik elektryk,
Technik fotografii i multimediów,
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
Technik górnictwa podziemnego,
Technik informatyk,
Technik logistyk,
Technik reklamy,
Technik programista,
Technik mechatronik.


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie
ul. Wolności 11
43 - 600 Jaworzno
tel. 32 762 91 45
e-mail: sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl
Adres strony internetowej: www.sosw.jaworzno.edu.pl