Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działka budowlana przy ul. Chłopickiego na sprzedaż

11 maja 2021, 09:28

Działka budowlana przy ul. Chłopickiego na sprzedaż

Działka budowlana przy ul. Chłopickiego na sprzedaż

W środę, 16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gminnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, która położona jest w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie.

Działka gminna nr 48 o pow. 665 m2 z udz. 1/3 cz. dz. nr 47 o pow. 352 m2 w obr. geod. 298 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie.

Działka nr 48 w obr. 298 m. Jaworzna objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00032494/3, działka nr 47 w obr. geod. 298 - KW Nr KA1J/00047340/7, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie. Działka 48 posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Teren działki niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Chłopickiego, za pośrednictwem udziału w działce nr 47. W działce drogowej znajduje się wodociąg oraz linia energetyczna.

Cena nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego:

  • nr 48 z udz. 1/3 cz. dz. nr 47 w obr. geod. 298 m. Jaworzna: 116.900,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 17.500,00 zł, wnieść należy w terminie do 9 czerwca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: "Przetarg - działka nr 48 z udz. w dz. 47 w obr. geod. 298".

Termin i miejsce przetargu: 16 czerwca 2021 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu