Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: Rusza nabór wniosków

7 maja 2021, 09:06

Rusza nabór wniosków do JBO 2022

Rusza nabór wniosków do JBO 2022

Od najbliższego poniedziałku,10 maja rusza nabór wniosków do 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do 31 maja.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany formularz wraz z listą poparcia należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem maila w formie zeskanowanych dokumentów) do Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, należy pamiętać, że zadania te mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter ogólnomiejski oraz przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną.

Jedna osoba może zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz.

Wniosek można złożyć od 10 do 31 maja br.:

  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
  • drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem "Budżet Obywatelski",
  • mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl

Do pobrania:

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek