Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gmina i ZLO zapewnią profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży

5 maja 2021, 12:00

Gmina i ZLO zapewnią profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży

Gmina i ZLO zapewnią profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży

Ponad rok trwającego stanu pandemii, coraz większa izolacja i brak stałego kontaktu z rówieśnikami spotęgowały problemy sfery psychicznej u dzieci i młodzieży. By temu zaradzić i rozpocząć odpowiedni proces diagnozy i terapii, Prezydent Jaworzna wraz z Zespołem Lecznictwa Otwartego otworzyli w październiku 2020 roku poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży AZYMUT.  Profesjonalna kadra terapeutyczna i medyczna, wyremontowane i świetnie wyposażone gabinety w przychodni ZLO Kościuszko przy ul. Plac Górników 5 A oraz zapewnione finansowanie z GKRPA to elementy gwarantujące efektywną pomoc dla dzieci i ich rodzin.

Ponad 350 młodych pacjentów skorzystało od października 2020 roku z pomocy Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Azymut, prowadzonej przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Ze względu na panującą pandemię i wzmożone potrzeby młodych jaworznian w zakresie pomocy psychologicznej, we wtorek, 5 maja 2021 r., prezydent Paweł Silbert przekazał prezesowi ZLO Jackowi Nowakowi umowę na kontynuację świadczeń w bieżącym roku. Na ten cel Gmina przeznaczyła (na 2021 rok) 350 tysięcy złotych.

- Poradnia świadczy usługi psychoterapeutyczno-psychiatryczne, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie takiego miejsca stanowi jeden z głównych celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. "Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna", której wykonanie zlecił Urząd Miasta w Jaworznie - mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna - Od października do końca grudnia 2020 roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 92 tys. zł. Teraz przekazujemy kolejne środki, w wysokości 350 tys. zł., które pozwolą na realizację tego ważnego społecznie zadania.

Do poradni przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia. Uwaga! Nie jest wymagane żadne skierowanie. Działania zespołu terapeutycznego opierają się na szeroko rozumianej współpracy i współdziałaniu specjalistów z wielu dziedzin, zarówno w obszarze diagnozy, jak i wielospecjalistycznego leczenia. W poradni pracuje 10. specjalistów posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie: psychologii, psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii behawioralno-poznawczej, psychoterapii systemowej, psychoterapii uzależnień oraz pedagogiki i terapii środowiskowej, a także psychiatrii dziecięcej oraz seksuologii. Członkowie zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje ekspertami. Na dzień 30 kwietnia 2021 r. w Poradni AZYMUT zostało przyjętych 353 młodych pacjentów, w tym 78 dzieci i nastolatków skorzystało z pomocy psychiatrycznej.

- Pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania Poradni AZYMUT potwierdziło zarówno duże zapotrzebowanie najmłodszych mieszkańców Jaworzna na usługi w zakresie opieki psychologiczno-psychiatrycznej, jak i skuteczność pomocy świadczonej przez specjalistów Poradni - mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznctwa Otwartego. - Proszę pamiętać, iż rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci do Poradni Azymut bez uprzedniego skierowania. Dodatkowo, w poradni mogą też kontynuować terapię młodzi pacjenci, którzy opuścili szpital psychiatryczny i potrzebują dalszej psychoterapii.

Bardzo ważnym elementem pracy Poradni AZYMUT jest podejście systemowe, które obejmuje również diagnozowanie problemów funkcjonowania młodych pacjentów, w różnych systemach społecznych np. systemie rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym, rówieśniczym, sąsiedzkim. Dzieje się to przy ścisłej współpracy z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę w Jaworznie jak m.in.: Urząd Miasta, MOPS, Urząd Pracy, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna etc.

- Zgłaszane przez dziecko problemy są często objawami "choroby" całej jego rodziny. Dlatego też w Poradni AZYMUT dużą uwagę poświęca się pracy z rodzicami naszego małego pacjenta - mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta Jaworzna. - Dzieje się to również przy współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, która mieści się w tym samej Przychodni Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, co Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Azymut.

Gmina zapewni finansowanie poradni

Poradnia prowadzona jest przez Zespół Lecznictwa Otwartego, który wziął udział w konkursie organizowanym przez gminę na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Zapewnienie dostępności porad psychologiczno-psychiatrycznych dla Mieszkańców Miasta Jaworzna w tym porad telefonicznych oraz indywidualnych". W 2021 roku Gmina dofinansuje zadania umową na kwotę 350 tys. zł.

- Środki na realizację zadania pochodzą z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), której członkom należą się podziękowania za pełne zrozumienie problemu i wiele inicjatyw wspierających m.in. profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci - mówi Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej. - Pacjenci poradni są pod stałą opieką lekarza psychiatry, który ściśle współpracuje z rodzinami młodych pacjentów, zespołem terapeutycznym poradni oraz uczestniczy w superwizjach klinicznych. Poradnia zlokalizowana jest w centrum miasta, umożliwia to m. in. samodzielne przybycie na sesje terapeutyczne niepełnoletnich pacjentów (oczywiście za zgodą rodziców). Ponadto, dzięki pracownikom ZLO, warunki lokalowe są tak przygotowane, by były w pełni przyjazne dzieciom i młodzieży, a pomieszczenia są wyposażone i dostosowane do potrzeb wszystkich pacjentów.

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży AZYMUTściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, która mieści się w tej samej lokalizacji, tj. ZLO Kościuszko w Jaworznie, co umożliwia bezpośrednią kontynuację psychoterapii i leczenia psychiatrycznego pacjentów, którzy ukończyli 18. rok życia. Co ważne, w poradni są prowadzone treningi umiejętności społecznych (TUS), zapewniające pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak np. zespół Aspergera, ADHD.

Do Poradni AZYMUT możesz zgłosić się jeżeli Twoje dziecko przejawia problemy wymagające wsparcia psychologicznego, a w szczególności:

 • próby i skłonności samobójcze,
 • zaburzenia lękowe i nerwicowe,
 • depresja dziecięca i młodzieżowa,
 • agresja i autoagresja (samookaleczenia),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
 • zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD),
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • zaburzenia rozwojowe, jak np. zespół Aspergera, ADHD (w ramach TUS).

Zakres świadczonych usług w Poradni AZYMUT:

 • diagnoza psychiatryczna / wizyta lekarska (lekarz psychiatra dziecięcy),
 • diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna,
 • poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży,
 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • porada psychologiczna dla rodziców,
 • wizyty środowiskowe (sesje wsparcia psychospołecznego),
 • konsultacje rodzinne online,
 • sesje psychoterapii online,
 • teleporady.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno

Godziny otwarcia poradni:

 • poniedziałek - 8.00-16.00,
 • wtorek - 11.00-20.00,
 • środa - 8.00-14.00,
 • czwartek - 11.00-20.00,
 • piątek - 8.00-14.00.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek