Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rusza zadanie przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Od 17 maja br. rozpoczęcie prac na ul. Piekarskiej

7 maja 2021, 11:04

Ul. Piekarska

Ul. Piekarska

W poniedziałek, 17 maja 2021 r. rozpoczyna się zadanie związane z przebudową ul. Grunwaldzkiej. Pierwszy etap prac, który zgodnie z planem ma być rozpoczęty 17 maja 2021 r., obejmuje przebudowę ul. Piekarskiej (zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do ul. Wiejskiej), w dalszych etapach zaplanowane są prace związane z przebudową ul. Grunwaldzkiej i budową ścieżek rowerowych na odcinku: od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową. Zadanie realizowane jest w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".

Pierwszy etap prac, który zgodnie z planem ma być rozpoczęty 17 maja 2021 r., obejmuje przebudowę ul. Piekarskiej (zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do ul. Wiejskiej). W ramach inwestycji powstanie również 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka manewrowa dla autobusów.

Przebudowę zaplanowano od skrzyżowania z ul. Działkową i podzielono na siedem schematów tymczasowej organizacji ruchu. Wstępny harmonogram prac przedstawia się następująco:

  • od 17 maja 2021 r. - rozpoczęcie prac i roboty rozbiórkowe,
  • od 31 maja 2021 r. - budowa zatoki manewrowej i miejsc postojowych,
  • od 21 czerwca 2021 r. - prace nawierzchniowe, finalizacja tego etapu zadania.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu nastąpi 14 maja br. (piątek) o godz. 9.00.

Ostatnią fazą przebudowy będzie ułożenie nawierzchni ścieralnej asfaltowej. Zakończenie tego etapu robót planuje się na koniec czerwca tego roku. Pamiętajmy jednak, że harmonogram tych prac może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne.

Po wykonaniu powyższych prac, Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda (skrzyżowanie z ul. 11 Listopada) do ul. Kolejowej. Zakres tej przebudowy jest bardziej złożony i wiąże się z przebudową uzbrojenia podziemnego. Założeniem projektu jest budowa jednostronnych ciągów rowerowych w obydwu kierunkach ulicy. Ciągi te mają połączyć istniejące ścieżki rowerowe na rondzie przy ul. 11 Listopada z Velostradą.  

W zakresie zadania jest także m.in. budowa sieci podziemnych, przebudowa jezdni, chodników i wjazdów oraz zatok autobusowych, które - po modernizacji - będą zapewniały pasażerom komunikacji miejskiej większy komfort wsiadania i wysiadania z nowych przystanków autobusowych. Zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kolejową.

Prace na ul. Grunwaldzkiej i związane z tym utrudnienia w ruchu potrwają z różną intensywnością do końca 2022 roku. Ważne! Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji.

Wartość robót projektowych i budowlanych zgodnie z podpisaną umową to kwota w wysokości 4.988.920,20 zł. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, jest firma Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Zadanie jest współfinansowane przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na realizację tego zadania, w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nasze miasto pozyskało 1 600 000,00 zł.

Obrazek