Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu

29 kwietnia 2021, 07:00

Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu - fot. Wodociągi Jaworzno

Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu - fot. Wodociągi Jaworzno

W Dąbrowie Narodowej, podobnie jak w dzielnicach Długoszyn, Góra Piasku, Byczyna, Jeleń Rynek, przy udziale Unii Europejskiej oraz dzięki środkom pochodzącym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wodociągi Jaworzno budują dla mieszkańców kanalizację sanitarną. Zakres, trwającej od początku 2020 roku inwestycji, obejmuje budowę 19 kilometrów kanalizacji oraz wymianę sieci wodociągowej o długości ponad 14 kilometrów. Całe przedsięwzięcie, pomimo pogodowych anomalii oraz sytuacji związanej z pandemią, ma się zakończyć w wakacje 2021 r.

Rozkopana, czasem błotnista droga cz objazdy oraz obecność koparek i wywrotek w najbliższej okolicy - to realia, z jakimi w ostatnim czasie musieli zmagać się mieszkańcy dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Niestety roboty ziemne, do jakich zalicza się budowa i wymiana sieci wod-kan, wiążą się z czasowymi utrudnieniami i niedogodnościami. Często także z ograniczeniem dojazdu, czy też dojściem do posesji. Jednak - jak niejednokrotnie podkreślają jaworznickie Wodociągi - korzystanie z sieci sanitarnej, która odprowadzać będzie ścieki powstające w gospodarstwie domowym wprost do oczyszczalni, a także brak uciążliwości zapachowych związanych z wypompowywaniem szamba, stanowić  będzie rekompensatą za czas utrudnień związanych z budową.

- Niebawem sytuacja w dzielnicy ma wrócić do normalności, a zakopaną sieć wod-kan ma pokryć nowa warstwa odtworzeniowa. Dowodem na to jest poziom wykonanych prac. Z planowanych 19 kilometrów sieci sanitarnej wybudowaliśmy już blisko 12 kilometrów. Natomiast sieć wodociągowa została już wymieniona na zamierzonym, ponad 14 kilometrowym odcinku. Teraz pozostaje kwestia odtworzenia naruszonych nawierzchni przez głównego wykonawcę, firmę EUROVIA. Jednak te zaplanowane prace bitumiczne, uzależnione są od warunków pogodowych - zapewnia rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel

Według wstępnie opracowanego harmonogramu w maju planowane są prace odtworzeniowe na ulicy: Długoszyńskiej, Dąbrowskiej, Fryderyka. W czerwcu na ulicy Dziuńkowskich, Nowowiejskiej, Starowiejskiej (od Katowickiej do Reymonta, Reymonta, Długoszyńska boczna, Starowiejska boczna, Dąbrowska boczna). Natomiast w lipcu, który ma być ostatnim miesiącem inwestycji, na ulicy: Starowiejskiej (pozostały zakres), Długoszyńska (pozostały zakres), Katowickiej, Źródlanej, Brzozowej.

Po tym terminie ma nastąpić odbiór techniczny i dokumentacyjny całego zadania. Jednak kwestia budowy prywatnych podłączeń, czyli odcinków łączących dom, posesję z instalacją sanitarną wybudowaną w drodze, możliwy będzie do zrealizowania w późniejszym terminie. O tym fakcie, wodociągi będą informować zainteresowanych w sposób odrębny i indywidualny.

Więcej szczegółowych informacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej można uzyskać śledząc stronę www.kanalizacja.jaworzno.pl lub telefonicznie w Jednostce Realizującej Projekt tel. 32 318 60 74 , a także mailowo pisząc na adres email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek