Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rekordowe 7,7 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację placówek oświatowych w 2021 roku

28 kwietnia 2021, 07:00

Na zdjęciu - wyremontowany budynek Przedszkola Miejskiego nr 9

Na zdjęciu - wyremontowany budynek Przedszkola Miejskiego nr 9

W 2021 roku kontynuowany jest program inwestycyjny w jaworznickich placówkach oświatowych. Modernizacje, remonty, dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowych funkcji będą kosztowały 7,7 mln zł. Ze środków własnych na zadania inwestycyjne w szkołach i przedszkolach, Gmina przeznaczy aż 5 mln zł! Podjęte starania o polepszanie infrastruktury szkolnej poskutkowały pozyskaniem aż 2,7 mln zł z RFIL na potrzeby jaworznickiej oświaty.

Plany budżetowe, jak i dokonane zmiany na ostatniej sesji Rady Miejskiej pozwolą jeszcze w tym roku zaangażować kwotę 5 mln zł na ulepszanie infrastruktury edukacyjnej.

- Co roku gmina przeznacza środki, by polepszać infrastrukturę placówek oświatowych. Ten rok jest rekordowy pod tym względem, gdyż z budżetu miasta na poprawę warunków kształcenia przeznaczymy aż 5 mln zł - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Dodatkowo w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy aż 2,7 mln zł na modernizację jaworznickich placówek oświatowych.

Przekazane podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej środki w kwocie 1,7 mln zł posłużą m.in. na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do wymagań ppoż., a także wymianę instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 17 oraz dostosowanie pomieszczeń na sale komputerowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2.

- Środki przekazane do budżetu na ostatniej sesji - ubolewam, że nie jednogłośnie - umożliwią dostosowanie istniejących pomieszczeń na nowoczesną salę komputerową w Zespole Szkół Ogólnokształcących, remont izolacji pionowej części ścian fundamentowych w Przedszkolu Miejskim nr 5, likwidację zsypu podziemnego węgla w Szkole Podstawowej nr 6 i 13, remont centrali nawiewno-wywiewnej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4, jak również remont dachu 1-go segmentu Centrum Kształcenia Zawodowego - wyjaśnia Tomasz Jewuła, Pełnomocnik ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami.

Środki budżetu miasta w kwocie 5 mln zł zostaną przeznaczone w 2021 r. na:

A) z kwoty 1,7 mln zł przekazanej na ostatniej sesji Rady Miejskiej:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 - kwota 586 152,00 zł na zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych do wysokości kosztorysu inwestorskiego, w celu zapewnienia realizacji zadania;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - kwota 249 938,00 zł na zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych do wysokości kosztorysu inwestorskiego, w celu zapewnienia realizacji zadania;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących - kwota 90 tys. zł na dostosowanie sali na salę komputerową;
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 - kwota 130 tys. zł na dostosowanie pomieszczeń na 2 sale komputerowe;
 • Młodzieżowy Dom Kultury - kwota 26 tys. zł na usuniecie usterek instalacji elektrycznej;
 • Przedszkole Miejskie nr 17 - kwota 270 tys. zł na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń;
 • Przedszkole Miejskie nr 5 - kwota 100 tys. zł na wykonanie remontu izolacji pionowej ścian fundamentowych;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 - kwota 74 tys. zł na likwidację podziemnego zsypu węglowego;
 • Szkoła Podstawowa nr 13 - kwota 54 tys. zł  na likwidację podziemnego zsypu węglowego;
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 - kwota 35 tys. zł na remont centrali nawiewno-wywiewnej pracowni gastronomicznej;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego - kwota 8 tys. zł na remont dachu jednego segmentu budynku;
 • MZOPOW - kwota 16 tys. zł na wydzielenie pomieszczeń biurowych z sali narad;

B) pozostałe środki z budżetu miasta:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 - kwota 400 tys. zł na remont posadzek w 17 salach zajęć (zerwanie istniejących posadzek pokrytych płytkami PCV oraz wykonanie nowych wylewek i ułożenie wykładziny PCV,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - kwota 85 tys. zł na remont pracowni komputerowej (wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej oraz remont instalacji elektrycznej wraz z remontem posadzki i malowaniem klasopracowni);
 • Przedszkole Miejskie nr15 - kwota 11 tys. zł na remont sali (malowanie, wymiana drzwi, wymiana opraw oświetlenia);
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - kwota 200 tys. zł na sporządzenie dokumentacji i wykonanie przyłącza energetycznego;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego -  kwota 50 tys. zł na sporządzenie dokumentacji i wykonanie przyłącza energetycznego;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - kwota 300 tys. zł na termomodernizację budynku, obejmującą docieplenie ścian i stropów oraz wymianę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instacji c.o.

Pozostała kwota (ok. 2 mln zł) przeznaczona na bieżące usuwanie usterek i awarii oraz drobne remonty we wszystkich placówkach oświatowych m. Jaworzna obsługiwanych przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie.

To jednak nie jedyne środki, jakie miasto przeznaczy w tym roku na remonty w placówkach oświatowych. Przypomnijmy, że Jaworzno, w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskało 2,7 mln zł na modernizację budynków jednostek oświatowych w mieście.

Przyznana kwota przeznaczona zostanie na kompleksową modernizację budynków oświatowych, wykonane zostaną roboty budowlane m.in. w sześciu budynkach szkół, przedszkoli oraz ich otoczeniu. Są to Szkoła Podstawowa nr 7, 14, 15 i 22, a także Przedszkole Miejskie nr 4 i 15.

Główny zakres remontów planowanych do realizacji w tym roku na terenach i wewnątrz poszczególnych placówek jest bardzo zróżnicowany, obejmuje m. in.: w przypadku SP 4 wykonanie drogi i dostosowanie budynku do przepisów ppoż., dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, remonty kuchni w SP 15 i 22 oraz PM 1, 10 i 15, termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, remont posadzek i wymianę kotłów w Szkole Podstawowej Nr 8. Co ważne, w tych budynkach szkolnych, w których występują oddziały przedszkolne nastąpi zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły właśnie na potrzeby przedszkolaków i nauczycieli.

W ramach tego dużego zadania planowane jest wykonanie również dokumentacji projektowej dla kolejnych trzech budynków oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 7 i 14 oraz Przedszkola Miejskiego nr 4.

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,7 mln zł zostaną przeznaczone na:

 • Szkoła Podstawowa nr 15 - kwota 238 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymiana urządzeń na nowe w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi);
 • Szkoła Podstawowa nr 22 - kwota 259 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymiana urządzeń na nowe, w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami gazowymi);
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - kwota 560 tys. zł na dostosowanie budynku do wymagań ppoż. (wykonanie instalacji oddymiana klatki schodowej oraz napowietrzenia, budowa drogi pożarowej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana posadzek z płytek PCV  na wykładzinę PCV, wymiana stolarki drzwiowej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych);
 • Szkoła Podstawowa nr 8 - kwota 210 tys. zł na wymianę wyeksploatowanych  kotłów gazowych na kotły gazowe kondensacyjne;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - kwota 608 930,00 zł na dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych (zmiana sposobu użytkowania byłego lokalu mieszkalnego i sal na parterze szkoły na 2 sale zajęć wraz z szatniami i węzłem sanitarnych oraz przystosowanie pomieszczeń na I pietrze na bibliotekę oraz gabinety do zajęć indywidualnych);
 • Przedszkole Miejskie nr 1 - kwota 245 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymiana urządzeń na nowe w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi);
 • Przedszkole Miejskie nr 10 - kwota 350 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymiana urządzeń na nowe w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi);
 • Przedszkole Miejskie nr 15 - kwota 238 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymiana urządzeń na nowe w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi).

***

Mimo trudności wywołanych epidemią COVID-19, tradycyjnie także w ubiegłym roku prowadzono prace modernizacyjne w miejskich placówkach oświatowych. Koszt wszystkich prac w 2020 roku to ponad 2,5 mln zł.