Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Jaworzna

26 kwietnia 2021, 11:48

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Jaworzna

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Jaworzna

W poniedziałek, 26 kwietnia ruszyła dystrybucja 89,5 tys. bezpłatnych maseczek dla mieszkańców. Odebrać je można w 14 stałych punktach rozmieszczonych w całym mieście - zlokalizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach. Maseczki trafiły do Jaworzna z magazynów wojewódzkich sprzętu obrony cywilnej w Katowicach i Tychach.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się w mieście koronawirusa SARS-CoV-2, od poniedziałku, 26 kwietnia jaworznianie będą mogli odbierać maseczki ochronne. Każdy zgłaszający się w punkcie mieszkaniec będzie mógł odebrać 3 maseczki dla siebie oraz po 3 maseczki na każdego deklarowanego członka najbliższej rodziny (małżonek, dzieci). Maseczki będą rozdawane do wyczerpania zapasów.

Maseczki można odebrać w następujących stałych punktach:

 • Biblioteka Główna, Rynek
 • Filia Bory, ul. Niemcewicza 7a
 • Filia Byczyna, ul. Na Stoku 12
 • Filia Ciężkowice, ul. Wyzwolenia 4
 • Filia Dąbrowa Narodowa, ul. Strażacka 11
 • Filia Długoszyn, ul. Dąbrowskiego 17
 • Filia Gigant, ul. Granitowa 5
 • Filia Jeleń, ul. Wiosny Ludów 1
 • Filia Jeziorki, ul. Kasztanowa 33
 • Filia Os. Stałe, ul. Łukasiewicza 1
 • Filia Podłęże I, ul. Ławczana 12
 • Filia Podłęże II, ul. Brodzińskiego 27
 • Filia Podwale, ul. 11 Listopada 1
 • Filia Szczakowa, ul. Jagiellońska 3

Informacje o godzinach pracy poszczególnych filii są dostępne na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - www.biblioteka.jaw.pl

Dotychczas z otrzymanej puli 150 tys. sztuk maseczek, Urząd Miejski przekazał:

 • 20  tys. maseczek + płyny dezynfekcyjne do przedszkoli i żłobków,
 • 20 tys. maseczek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla pracowników, którzy bezpośrednio udzielają pomocy osobom potrzebującym, osób odbierających tą pomoc oraz dla osób bezdomnych i przebywających w noclegowni.

Pozostałe maseczki (20,5 tys. sztuk) przekazane zostaną m.in. do ośrodków sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi, służbom mundurowym, strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto maseczki zostały również zabezpieczone dla jaworznickich uczniów i nauczycieli na czas matur i egzaminów ósmoklasisty.