Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nie pozwalajmy zaśmiecać miasta! Usuwanie dzikich wysypisk w ostatnich latach kosztowało 0,5 mln zł. Wystarczy!

23 kwietnia 2021, 07:28

Nie pozwalajmy zaśmiecać miasta! - fot. Straż Miejska w Jaworznie

Nie pozwalajmy zaśmiecać miasta! - fot. Straż Miejska w Jaworznie

Ktoś bezmyślnie śmieci, jednostki gminy sprzątają, a mieszkańcy za to płacą - tak w skrócie można opisać sytuację związaną z likwidacją m.in. dzikich wysypisk w mieście. Niestety, oprócz aktów wandalizmu, które są bardzo kosztowne i w przeciągu ostatnich pięciu lat bezpowrotnie pochłonęły z budżetu miasta już blisko 2,5 mln zł, Gmina boryka się również z problemem nielegalnie wyrzucanych odpadów.

Od 2017 do 2020 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zlikwidował w sumie aż 107 wysypisk, z których usunięto odpady o łącznej masie ok. 412 ton. Koszt usunięcia tych śmieci wyniósł ponad 440 tysięcy złotych. W 2021 roku na ten cel zabezpieczono 100 tys. złotych. A przecież moglibyśmy wydać te pieniądze ze zdecydowanie większą korzyścią dla mieszkańców.

Z kolei do zadań Straży Miejskiej należy m.in. kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, a także przeciwdziałanie przypadkom zanieczyszczania terenów zielonych oraz stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod kątem dzikich wysypisk. Straż Miejska w Jaworznie systematycznie sprawdza tereny zielone w Jaworznie, co procentuje m.in. tym, iż wiele wysypisk zostało zlikwidowanych, a sprawcy wykroczeń, ujawnieni za pomocą np. fotopułapki lub odpowiedzialnej postawy mieszkańców, zostali ukarani.

- Tylko w pierwszym kwartale tego roku Straż Miejska zobowiązała 51. właścicieli i zarządców prywatnych nieruchomości do uprzątnięcia swoich posesji bądź otwartych przestrzeni, na których gromadzono i porzucano śmieci. Pamiętajmy, że niezastosowanie się do wezwania grozi mandatem karnym w wysokości 500 zł - mówi Artur Zięba, komendant Straży Miejskiej.

Dzięki działaniom strażników w latach 2016-2020, uprzątnięto ok. 700 terenów o łącznej powierzchni kilkunastu hektarów! Pamiętajmy, że tereny zielone, lasy, parki i pola są naszym wspólnym dobrem, dlatego jesteśmy wręcz zobowiązani, by o nie dbać. Przecież nie chcemy sami sobie śmiecić, prawda?

Zgłaszajmy. Tarcza działa!

- Podobnie, jak w przypadku aktów wandalizmu, nie możemy pozostać obojętni na bezprawne pozbywanie się odpadów, dlatego apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie wszystkich zauważonych tego typu przypadków - w ramach programu bezpieczeństwa TARCZA - pod numerem 32 618 16 18 - wyjaśnia Artur Zięba. - Oczywistym jest fakt, że służby miejskie nie są w stanie objąć nadzorem wszystkich takich miejsc jednocześnie, dlatego bardzo ważnym czynnikiem w skuteczności ukrócania procederu dzikich wysypisk jest czujność i właściwa postawa nas wszystkich. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia, zbierz jak najwięcej informacji, np. zanotuj numer rejestracyjny samochodu i jego markę lub po prostu zrób zdjęcie i niezwłocznie powiadom Straż Miejską lub Policję. Pamiętaj jednak, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie podejmuj kroków, które mogłyby narazić Cię na jakiekolwiek zagrożenie zdrowia i życia - dodaje komendant Zięba.

Oczyszczanie miasta

Niestety, mnóstwo śmieci można znaleźć również w rejonie pasów drogowych, jak i w przestrzeniach, którymi zarządza Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Tereny te są porządkowane na bieżąco w ramach umów letniego i zimowego oczyszczania miasta oraz siłami własnymi jednostki.

- MZDiM stale mierzy się z problemem nagminnego podrzucania przez mieszkańców ich prywatnych śmieci do koszy ulicznych i przystankowych. Podobną sytuację obserwujemy na terenach zielonych - mówi Tomasz Tosza, wicedyrektor MZDiM. - Duże ilości odpadów pojawiają się na zieleńcach wzdłuż Velostrady, przy koszach ulicznych na Osiedlu Stałym, tj. wzdłuż Al. Tysiąclecia i ul. Armii Krajowej, w Szczakowej przy ul. Wróblewskiego, w rejonie przystanku Ciężkowice Wakacyjna, na ul. Leśnej, Ciężkowickiej, Jesiennej oraz na parkingu przy ul. Krakowskiej ("Pietrusowa"). A to tylko kilka smutnych przykładów z całego miasta.

Śmieci w pasie drogowym są oczywiście sprzątane regularnie, w ramach działań związanych z oczyszczaniem miasta, w ściśle ustalonym z wykonawcą harmonogramem. Tylko znowu pytanie: czy ekipy MZDiM nie przydałyby się gdzieś indziej? Np. przy dalszych działaniach upiększających nasze zieleńce.

Ekipa budowlana nie zawsze bywa uczciwa

- Niejednokrotnie otrzymujemy informacje od mieszkańców, którzy po wykonanym remoncie lub pracach porządkowych wokół domu, zapłacili za utylizację śmieci firmie wykonującej prace. Jak się okazuje w tych przypadkach odpady zostały wyrzucone w pobliskim lesie lub na terenach zielonych - dodaje kom. Zięba ze Straży Miejskiej. - Chcemy więc uczulić mieszkańców, korzystających z takich usług, by zawierali stosowne umowy z wykonawcami prac oraz by żądali po wykonanej usłudze udokumentowanego potwierdzenia utylizacji odpadów w zgodzie z przepisami prawa. Bowiem w przypadku nielegalnego poremontowego składowiska, to właśnie właściciele mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wyrzucanie śmieci i pozostawianie gruzu z naruszeniem przepisów.

PSZOK - tam wyrzucisz śmieci pewnie i legalnie

Pamiętajmy, że legalnym i prostym sposobem na pozbycie się kłopotliwych odpadów jest oddanie ich w Puncie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Można tam nieodpłatnie oddać m.in. gruz, stare opony, akumulatory czy pozostałości domowych chemikaliów. Od początku roku z takiej możliwości skorzystało już ponad 1300 mieszkańców Jaworzna. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Wjazd na PSZOK jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 745 10 72, w pon. od 12.00 do 15.00, wt. - pt. w godz. 7.00 - 15.00. Ostatni wjazd do PSZOK - na 20 minut przed zamknięciem.

Chcesz pomóc w sprzątaniu, zgłoś to!

Zawsze doceniamy legalne oddolne akcje społeczne, które organizują sami mieszkańcy. Osoby, które decydują się na zorganizowane sprzątania terenów proszone są o kontakt z Działem Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie pod nr. tel. 32 615 50 30, mail: odpady@mznk.jaworzno.pl, by sprawdzić własność działek samodzielnie wytypowanych do sprzątania. Gmina i jej jednostki, a także operator, jakim są Wodociągi Jaworzno, mogą bezpłatnie odbierać uprzątnięte śmieci z działek gminnych. Usuwanie w ten sposób śmieci z prywatnych nieruchomości (nawet jeśli są to np. lasy w innym władaniu niż gminy), powodują dodatkowe, wysokie koszty, które finalnie i tak obciążają system gospodarowania odpadów, czyli… wszystkich mieszkańców.

Po pupilu też się sprząta

Kolejne koszty generuje sprzątanie po naszych czworonożnych pupilach. Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność spędzania czasu ze swoim ulubieńcem, ale przede wszystkim szereg obowiązków, spoczywających na jego właścicielu. Sprzątanie po swoim zwierzęciu powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie zaskakuje i nie zadziwia. Niestety, nie każdy o tym pamięta. Przypominamy: w Jaworznie tego typu odpady po swoich zwierzakach można wrzucać do publicznych koszy na śmieci.

Właściciele zwierząt niewywiązujący się z nałożonych przez prawo obowiązków, muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi. Brak poszanowania przepisów grozi mandatem w wysokości od 20 do nawet 500 zł! Ponadto, powinniśmy pamiętać o tym, że wszelkie zanieczyszczenia, w tym również zwierzęce odchody znajdujące się na terenie m.in. bloków mieszkalnych, które nie zostały przez nikogo uprzątnięte, należy zgłaszać administratorowi danego terenu.

***

O aktach wandalizmu i olbrzymich kosztach ponoszonych na usuwanie powstałych w ten sposób szkód można przeczytać TUTAJ.