Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bezzwrotne wsparcie na założenie działalności gospodarczej

21 kwietnia 2021, 13:00

Bezzwrotne wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Bezzwrotne wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Masz 18-29 lat? Zakładasz własny biznes? Możesz otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. "KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.".

Realizatorem programu jest Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą,
  • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

  • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
  • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
  • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym: 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/

BIURO PROJEKTU:
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel: 723 041 910 [Biuro projektu]
tel: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]
e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl