Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dbajmy o siebie i bliskich, nośmy maseczki

20 kwietnia 2021, 09:00

Dbajmy o siebie i bliskich, nośmy maseczki

Dbajmy o siebie i bliskich, nośmy maseczki

Policjanci od początku epidemii kontrolują sposób realizowania obowiązujących przepisów sanitarnych. Te, które aktualnie obowiązują w całym kraju, nie są niczym nowym. Po raz kolejny policja apeluje o ich przestrzeganie.

Policjanci po raz kolejny apelują, dbajmy o siebie i bliskich. Ograniczenia i obostrzenia mają jeden cel-ochronę życia i zdrowia. Stosując się do przepisów, zwiększamy bezpieczeństwo i zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. Jeżeli wychodzisz z domu, to pamiętaj o maseczce. Nic nie daje maseczka noszona na brodzie, odsłanianie nosa nie zatrzymuje transmisji wirusa. Pamiętaj o zmianie maseczki jednorazowej na nową oraz o wypraniu tej, którą można używać wielokrotnie. Będąc w sklepie, pamiętaj o dezynfekowaniu dłoni, warto też zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki. Pamiętaj, że masz ogromny wpływ na zdrowie swoje oraz innych osób.

Czas pouczeń i przypominania o obostrzeniach już minął. Policjanci będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy oraz ograniczenia reagując na łamanie obowiązujących przepisów związanych z pandemią koronawirusa. Wiąże się to ze wzmożonymi kontrolami prowadzonymi przez mundurowych i pracowników inspekcji sanitarnej. Osoby niestosujące się do ograniczeń, dystansu społecznego czy zakrywania ust i nosa maseczką, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie odpowiedzialności społecznej, a przez to odciążenie służby zdrowia.

Policjanci przestrzegają!

Zgodnie z art. 116 kodeksu wykroczeń, osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 złotych, mundurowi mogą również skierować do sądu wniosek o jej ukaranie. O rażącym łamaniu przepisów Policjanci poinformują też inspektora sanitarnego, kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.