Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Znamy harmonogram 9. edycji JBO

16 kwietnia 2021, 10:46

Znamy harmonogram 9. edycji JBO

Znamy harmonogram 9. edycji JBO

14 kwietnia br. weszło w życie zarządzenie, określające wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2022 rok, ważniejsze jego etapy oraz wzór wniosku i karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia naboru zadań do nowej edycji.

Już wiemy, że na Jaworznicki Budżet Obywatelski 2022 zabezpieczona zostanie kwota 3,2 mln zł, w ramach której wnioskować będzie można o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mieszczących się w następujących przedziałach kwotowych:

 • 1,8 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych dużych powyżej 200 tys. zł,
 • 1,4 mln zł na realizację zadań publicznych małych, z czego:
  • 1 mln zł na zadania do 200 tys. zł,
  • 400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego.

* przy czym maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł

Ważne! Zmieniły się zasady głosowania!

Uprawniony do głosowania będzie mógł zagłosować tylko jeden raz, wskazując maksymalnie dwa zadania z listy wniosków poddanych pod głosowanie. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż dwóch zadań w obrębie karty do głosowania głos będzie uznany za nieważny.

Pozostałe założenia budżetu pozostaną bez zmian. Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych - pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu - 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni - 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

HARMONOGRAM JBO 2022:

 • Ogłoszenie konsultacji społecznych, akcja informacyjno-edukacyjna: kwiecień - maj 2021 r.
 • Nabór propozycji zadań: 10.05.2021 - 31.05.2021 r.
 • Weryfikacja wniosków: czerwiec - lipiec 2021 r.
 • Głosowanie: 26.07.2021 - 16.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: wrzesień - październik 2021 r.

Załączniki:

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl