Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jakie znaczenie ma spis powszechny ludności?

16 kwietnia 2021, 07:46

Jakie znaczenie ma spis powszechny ludności?

Jakie znaczenie ma spis powszechny ludności?

Czy spis jest w ogóle potrzebny? To właśnie w spisach powszechnych ludności i mieszkań, realizowanych co 10 lat, zbierane są informacje o miejscu zamieszkania (nie zameldowania), informacje o wieku danej osoby czy jej statusie na rynku pracy? Te podstawowe informacje na temat ludności stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważniejszych danych.

Uzyskane w spisie powszechnym dane statystyczne wykorzystywane są m.in. do obliczania kwoty dotacji dla poszczególnych gmin według liczebności populacji. Na stronie GUS opisano przykłady wykorzystania zabranych statystyk przez inne resorty, administrację samorządową czy biznes.

Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym ministerstwom, instytucjom i innym podmiotom, które na wynikach spisów opierają swoje decyzje i strategiczne plany rozwojowe:

https://spis.gov.pl/co-by-bylo-gdyby-nie-bylo-spisu/

***

W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. przypominamy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację: kliknij tutaj.

Informujemy, że internetowo można się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Stanowisko komputerowe do realizacji samospisu zapewnione przez naszą gminę, zlokalizowane jest w budynku A Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, sala obrad. Stanowisko to dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chęć skorzystania ze stanowiska komputerowego do samospisu mieszkańcy mogą zgłaszać telefonicznie pod numerem - (32) 61 81 543 w godzinach pracy Urzędu. Osoba chcąca skorzystać ze stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim może poprosić o pomoc przy dokonywaniu samospisu członka Gminnego Biura Spisowego.

Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem - (22) 279 99 99.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w formie wywiadów telefonicznych od 4 maja br.