Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ważna decyzja w tworzeniu strefy przemysłowej i budowy fabryki Izery w Jaworznie

9 kwietnia 2021, 13:23

Minister Klimatu i Środowiska wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne, gruntów znajdujących się w planowanym kompleksie inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego. Do Urzędu Miejskiego w Jaworznie, wpłynęła już decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Z satysfakcją potwierdzam, że wpłynęła stosowna, pozytywna decyzja Ministra Klimatu i Środowiska o przeznaczeniu gruntów przy ul. Wojska Polskiego na cele gospodarcze. To pozwala nam na dalszą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i umiejscowienie dużej strefy przemysłowej w Jaworznie – mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. Pracując nad tym tak intensywnie dzisiaj, robimy to po to, by ludzie za 10-15 lat mieli dalej sensowną i dobrze płatną pracę – podkreśla prezydent Paweł Silbert.

Minister w wywiadzie dla Pulsu Biznesu podkreślał, że województwo śląskie potrzebuje nowych inwestycji i nowych miejsc pracy, a do tego potrzebne są duże tereny.

Rozważaliśmy racje wszystkich stron i ostatecznie przychyliliśmy się do wniosku prezydenta Jaworzna. Teraz prezydent może wydać decyzję o przeznaczeniu tego terenu pod działalność produkcyjno-usługową - mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska. - Pomysł zakłada stworzenie w Jaworznie prężnego ośrodka przemysłowego, który wykorzysta szanse związane z szybko rosnącą branżą elektromobilności. Powstanie tam nie tylko fabryka zatrudniająca 3 tys. osób, ale też kolejne prywatne przedsięwzięcia, również z branży motoryzacyjnej, dla których fabryka Izery będzie dodatkowym argumentem za realizacją inwestycji — twierdzi Michał Kurtyka.

W wywiadzie dla Pulsu Biznesu minister Michał Kurtyka podkreślił również wagę projektu budowy fabryki polskich samochodów elektrycznych marki IZERA.
Polska jest ostatnim dużym rynkiem w Europie, który nie ma własnej marki motoryzacyjnej - podkreśla Michał Kurtyka. ElectroMobility Poland i jej plan budowy fabryki samochodów elektrycznych to projekt o tak dużym znaczeniu, że powinien otrzymać wsparcie z pieniędzy publicznych — mówi minister Michał Kurtyka. W podobny sposób były finansowane narodziny motoryzacyjnych gigantów, m.in. francuskich, niemieckich czy koreańskich.

Źródło: Puls Biznesu
Treść chroniona prawem autorskim. Całość przeczytasz tu: https://www.pb.pl/izera-wjedzie-pod-panstwowe-skrzydla-1113285