Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

ATOM 2.0: Powtórzenie sprawdzonej formy pomocy dla branży gastronomicznej

1 kwietnia 2021, 15:20

Powtórzenie sprawdzonej formy pomocy dla branży gastronomicznej

Powtórzenie sprawdzonej formy pomocy dla branży gastronomicznej

Przedsiębiorcy, prowadzący w ramach działalności restauracyjnej sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie uchwał Rady Miejskiej (z grudnia 2020 r. i lutego 2021 r.) zostali zwolnieni z opłat "koncesyjnych" III raty 2020 r. oraz I raty 2021 r. Z tej pomocy miasta w ramach programu ATOM 2.0, skorzystało 43 na 45 przedsiębiorców (za rok 2020) i 52 przedsiębiorców w 2021 roku, na łączną, wypłaconą kwotę 77 443,56 zł.

Cały proces dokonywania zwrotów opłat, zgodnie z zapowiedziami, został zakończony w I kwartale 2021 r. Warto podkreślić, że pierwsze przelewy dokonywane były już w lutym 2021 r., a wszyscy, którzy ubiegali się o zwrot, otrzymali środki na konto.

- Widząc efekty udzielonej pomocy dla przedsiębiorców branży gastronomicznej oraz dalsze - niestety niezbędne przy tak wysokich statystykach pandemicznych - obostrzenia w prowadzeniu stacjonarnej działalności, postanowiłem, że na sesji przedstawiony zostanie radnym kolejny projekt uchwały dotyczący zwolnień z II transzy 2021 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - W Urzędzie Miejskim został wypracowany bardzo sprawny mechanizm, który przy minimalnym zaangażowaniu przedsiębiorców, bez zbędnej biurokracji, pozwala na szybką realizację zwrotów i zwolnień z tych opłat - podkreśla prezydent.

Rok 2020 - III rata:
Łącznie uprawnionych przedsiębiorców: 45, o zwrot wystąpiło 43 przedsiębiorców.
96% przedsiębiorców skorzystało z tej pomocy.
Kwota wypłacona: 36 671,09 zł

Rok 2021 - I rata:
Łącznie uprawnionych przedsiębiorców:  52.
100% przedsiębiorców skorzystało z tej pomocy.
Kwota wypłacona: 40 772,47 zł

Zwolnienie z "opłaty koncesyjnej" przebiega w maksymalnie uproszczonej procedurze. To efekt pracy urzędników i konsultacji przeprowadzonych z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Wszystkie czynności administracyjne prowadzone są w Urzędzie Miejskim, a ubiegający się o zwrot właściciele lokali wypełniali jedno proste oświadczenie, w którym potwierdzany jest numer konta, na który ma trafić zwrot za uiszczoną opłatę.

W sprawach zwrotów za części wniesionych opłat alkoholowych należy kontaktować się z:

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 61 81 720, 32 61 81 716

Wydział Budżetowo-Finansowy
Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych
tel. 32 61 81 723

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek