Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miasto rozdaje budki dla jerzyków

6 kwietnia 2021, 07:10

Jerzyki są najskuteczniejszą bronią przeciwko komarom

Jerzyki są najskuteczniejszą bronią przeciwko komarom

Jerzyk jest niezwykle dobrym sąsiadem - nie hałasuje, nie brudzi i wyjada wszystkie uciążliwe owady w okolicy.  By pomóc temu gatunkowi ptaków, ze środków gminnych zakupionych zostało 50 budek lęgowych, które zostaną rozdane mieszkańcom, aby Ci mogli takiego pożytecznego sąsiada ugościć u siebie.

Wiele gatunków ptaków zaaklimatyzowało się w miastach przystosowując się do środowiska zmienionego przez człowieka, zakładając gniazda we wszystkich dostępnych miastach. Należy jednak pamiętać, że wszystkie one pełnią określone funkcje w złożonym ekosystemie miasta, przyczyniając się do podniesienia jakości życia człowieka, poprzez np. ograniczanie ilości uciążliwych owadów czy zjadanie padliny.

Na ilość miejsc, które ptaki mogą wykorzystać na założenie gniazda, negatywny wpływ mają często pozytywne dla klimatu i środowiska prace związane z termomodernizacją budynków. W trakcie tych prac likwiduje się wszelkie szpary, wgłębienia, które dawniej ptaki wykorzystywały na gniazda. Przyczyniło się to w sposób widoczny do zmniejszenia populacji wielu gatunków ptaków w szczególności jerzyków - (niewielkich ptaków o ciemnym ubarwieniu, sylwetką przypominające jaskółki), które maja bardzo specyficzne wymagania dla miejsca, w którym mogą założyć gniazda - ptaki te są są związane głównie z wysokimi budynkami, do których przeniosły się ze swoich pierwotnych siedlisk w skalistych górach.

Jerzyki są gatunkiem wyjątkowym, ponieważ są najskuteczniejszą naturalną bronią przeciwko komarom - jednego dnia jerzyk potrafi zjeść nawet (według niektórych źródeł) do 4 tysięcy owadów w tym komarów (równie skuteczne są tylko nietoperze, ale one operują nocą). Jerzyki skutecznie zastępują opryski chemiczne (należy pamiętać, że środki owadobójcze zawsze degradują środowisko i zabijają pszczoły).

Większą część życia jerzyki spędzają w locie. W powietrzu zbierają pożywienie i materiał na gniazdo, piją krople deszczu i śpią, szybując z wiatrem na dużej wysokości. Mogą pozostawać w locie bez przerwy przez 2 do 3 lat. Lądują przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta.

Jerzyk jest niezwykle dobrym sąsiadem - nie hałasuje, nie brudzi i wyjada wszystkie uciążliwe owady w okolicy

Aby im pomóc Urząd Miejski w Jaworznie zakupił 50 budek lęgowych, które zostaną rozdane mieszkańcom. Oferta skierowana jest osób zamieszkujących głównie w wysokich budynkach wielorodzinnych gdzie jerzyki występują (w Jaworznie to głównie Podłęże, Podwale, Osiedle Stałe, Gigant) - budki można zainstalować np. na balkonach. Montaż budki będzie po stronie mieszkańca więc wymagana jest pewna wiedza techniczna - budkę lęgową należy umieścić powyżej drugiego piętra, w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny niczym nieograniczony dolot. Należy unikać południowej wystawy, aby budka się nie przegrzewała. Jerzyki często gniazdują w koloniach, dlatego można powiesić dla nich kilka budek obok siebie.

Osoby chętne do otrzymania takiej budki powinny zgłosić się telefonicznie pod numer 32 618 17 73, gdzie zostaną ustalone warunki ich przekazania (uwzględniając obostrzenia związane z pandemią).