Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

W Wielki Piątek urząd czynny do 12-ej

29 marca 2021, 13:55

W Wielki Piątek urząd czynny do 12-ej

W Wielki Piątek urząd czynny do 12-ej

Informujemy, że w Wielki Piątek - 2 kwietnia - wydziały i biura Urzędu Miejskiego w Jaworznie będą czynne od 7:00 do 12:00. Pisma i wnioski będzie można złożyć również do godziny 14:00 w urnie znajdującej się przed głównym budynkiem urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 33.

W tym dniu kasa zlokalizowana w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 będzie czynna w godz. 7:00 - 12:00. Płatności można dokonać wyłącznie bezgotówkowo.

Prosimy mieszkańców i interesantów o wyrozumiałość.

***

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:
    • telefon: 32 61 81 500
    • mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Obsługa poprzez Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Komunikacji:
    •  e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
    •  prawa jazdy - tel.: 32 61 81 516, (517, 518, 519)
    •  rejestracja pojazdów - tel. 32 61 81 509, (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
    • e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
    • ewidencja ludności: tel. 32 61 81 523, (524, 525, 527, 542, 692)
    • sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
    • dowody osobiste: tel. 32 61 81 503, (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:
    • e-mail: so@um.jaworzno.pl
    • ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 714, (715, 717)
    • transport: tel. 32 61 81 718, (719)
    • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego:
    • e-mail: usc@um.jaworzno.pl
    • tel. 32 61 81 530, (531, 532, 533)

Sprawy z zakresu wydziału Geodezji i Kartografii, Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji i Kartografii:
    • udostępnianie materiałów z PZGiK - tel. 32 61 81 732, (742)
    • obsługa zgłoszeń geodezyjnych - tel. 32 61 81 741, (634)
    • przyjmowanie operatów geodezyjnych - tel. 32 61 81 736, (737, 735, 740)
    • ewidencja gruntów i budynków; nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości - tel. 32 61 81 734, (733, 740)
    • narada koordynacyjna uzgadniania sieci uzbrojenia terenu - tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:
    • Referat Zagospodarowania Przestrzennego - tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
    • Referat Budownictwa - tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)

Wydział Ochrony Środowiska:
    • Referat Ochrony Środowiska - tel. 32 61 81 747, (773, 965, 784, 774, 725, 756, 769)
    • Referat Rolnictwa i Leśnictwa - tel. 32 61 81 768, (767)

Płatności za podatki i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też konta podane na stronie www.bip.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy:

  • e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598, (593, 595, 600, 606, 607 615)
  • Referat Podatków Osób Fizycznych - tel. 32 61 81 594, (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726)

Wydział Skarbu - użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

  • użytkowanie i przekształcenie na gminie - tel. 32 61 81 568, (973, 943, 569, 605)
  • użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa - tel. 32 61 81 896, (654, 723)