Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mieszkanie chronione działa już rok!

4 marca 2021, 17:00

Mieszkanie chronione działa już rok!

Mieszkanie chronione działa już rok!

Minął już rok od otwarcia pierwszego w Jaworznie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym czasie, z tego miejsca skorzystało 28 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Jaworznie. Z urodzinowym prezentem, lokatorów mieszkania oraz ich opiekunów, odwiedzili Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl oraz radny Maciej Stanek.

- Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w naszym mieście działa już od roku jest ewenementem. Nie zostało bowiem zamknięte z powodu ogłoszenia stanu pandemii. Jedynie pierwsza grupa spędziła w nim więcej czasu niż przewidywano, bo aż trzy miesiące - mówi Monika Włodarczyk-Raczek, kierownik jaworznickiego WTZ, koordynator mieszkania chronionego - Jaworznickie mieszkanie jest jednym z 49 tego typu miejsc w całej Polsce.

Przez 12 miesięcy z działalności treningowej czyli przystosowania i nauki codziennych czynności, skorzystało 28 osób. Podczas miesiąca przebywania w mieszkaniu podopieczni jaworznickiego WTZ nabywali umiejętności potrzebnych do tego, by jak najlepiej radzić sobie w życiu.

- Tego typu miejsca to inicjatywa, która potrzebna jest wielu jaworznickim rodzinom. Osoby niepełnosprawne czują się samodzielne, doceniane, mogą się wykazać i tworzyć więzy przyjaźni z innymi wychowankami - to podnosi ich poczucie własnej wartości - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl. - Dla ich rodziców to bardzo ważna sprawa, ponieważ każde z nich myśli o przyszłości swoich dorosłych już dzieci, możliwości zamieszkania i opieki właśnie w takim miejscu, wtedy kiedy "ich zabraknie" lub kiedy ze względów zdrowotnych, chwilowo nie będą mogli się nimi opiekować.

Trzypokojowe mieszkanie na parterze bloku przy ul. Matejki spełnia trzy funkcje. Przede wszystkim, na co dzień mieszkają w nim uczestnicy ŚDS i/lub WTZ, którzy w asyście opiekunów uczą się samodzielności. Lokal pełni również funkcję interwencyjną, co oznacza, że schronienie mogą w nim znaleźć te osoby z niepełnosprawnościami, które czasowo (z powodu wyższej konieczności życiowej, np. pobyt w szpitalu) utraciły opiekę rodziców/opiekunów. Jeśli któryś z uczestników osiągnie samodzielność, a nie ma już wsparcia rodziców/opiekunów, będzie mógł w mieszkaniu chronionym zamieszkać na stałe.

By tego typu mieszkanie powstało w Jaworznie potrzeba było pomocy i wsparcia wielu instytucji, osób prywatnych i lokalnych przedsiębiorców. Jednym z inicjatorów przedsięwzięcia od początku był radny Maciej Stanek, który sprawą zainteresował Monikę Bryl, Zastępcę Prezydenta Jaworzna. Za tym poszły bardzo konkretne działania, duży wkład w prace nad powstaniem tego miejsca mieli przedstawiciele Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz wielu prywatnych sponsorów. Pozwoliło to w krótkim czasie znaleźć w zasobach gminnych odpowiednie, przestronne mieszkanie na parterze, wyremontować je, wyposażyć i przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym, zaangażowaniu rodziców uczestników ŚDS i WTZ oraz wolontariuszy - prace remontowe i adaptacyjne trwały zaledwie trzy miesiące.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek