Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

1 marca 2021, 15:00

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Na stronach internetowych jaworznickich szkół ponadpodstawowych zostały opublikowane regulaminy rekrutacji, określające szczegółowe kryteria przyjęcia do poszczególnych szkół. Mimo iż rekrutacja rozpocznie się za kilka miesięcy już dzisiaj przyszli absolwenci szkół podstawowych mogą sięgnąć po ważne informacje. Regulaminy zawierają informacje m.in. o planowanych do uruchomienia oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 17 maja br. Dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych, których w tym roku będzie 768, gmina gwarantuje - na rok szkolny 2021/2022 - miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Minimalny próg punktowy dla kandydatów do liceów ogólnokształcących pozostaje bez zmian i wynosi 120 punktów.

Wstępnie, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół, zaplanowano po dwa oddziały klas pierwszych dla I, II i III liceum ogólnokształcącego oraz dodatkowo w III Liceum Ogólnokształcącym zostanie utworzony jeden oddział o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne" w ramach programu "Cyber.Mil z klasą" pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Program przewiduje powstanie jednego oddziału w każdym województwie. W województwie śląskim oddział ten zostanie uruchomiony właśnie w Jaworznie.

Z kolei w technikach zaplanowano wstępnie 15 oddziałów, a w branżowych szkołach I stopnia - 3 oddziały. Wszystkie wymagania, które musi spełnić uczeń ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej określone zostały w regulaminach rekrutacji.

Stan naboru, wzorem roku ubiegłego, będzie cały czas monitorowany. Mając na uwadze różne preferencje uczniów w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia, gmina przeanalizuje możliwość uruchomienia dodatkowych oddziałów w liceach i technikach, w których będzie najwyższy nabór, pod warunkiem, że liczba chętnych nie będzie mniejsza jak 26 uczniów do danego oddziału.  

Ustalono również, iż w liceach, technikach i branżowych szkołach I st. będą tworzone oddziały 30-osobowe.

Regulaminy rekrutacyjne zostały opublikowane na stronach internetowych szkół pod adresami:
    • I Liceum Ogólnokształcące - www.1lo.jaworzno.pl
    • II Liceum Ogólnokształcące - www.lo2.jaworzno.edu.pl
    • III Liceum Ogólnokształcące - www.zso.jaworzno.edu.pl
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 - www.zsp2.jaworzno.pl
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 - www.zsp3.jaworzno.edu.pl
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 - www.zsp4.jaworzno.edu.pl
    • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - www.ckziu.jaworzno.pl