Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Warianty JBO 2022 - czas na uwagi

26 lutego 2021, 13:52

Warianty JBO 2022 - czas na uwagi

Warianty JBO 2022 - czas na uwagi

Podczas spotkania, które odbyło się 25 lutego br., zaprezentowane zostały propozycje czterech modeli. Teraz do 5 marca br. - czekamy na uwagi i spostrzeżenia do przedstawionych propozycji.

Wstępna koncepcja wariantów opracowana została na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców dla kwoty 3 mln zł.*

Pierwszy zaproponowany wariant opracowany został według dotychczasowego modelu, który przewiduje wybór zadań w dwóch przedziałach kwotowych:

 • do 200 tys. zł,
 • od 200,01 do 2,8 mln zł,

przy czym maksymalna wartość projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 2,8 mln zł, natomiast zadania nieinwestycyjnego kwoty 200 tys. zł. Wprowadzenie takie podziału gwarantuje nam realizację minimum 2 zadań, tj. po 1 zadaniu w każdym przedziale.

Drugi wariant zakłada podział kwoty na dwie pule:

 • 1 mln zł na zadania inwestycyjne od 200,01 tys. zł do 1 mln zł,
 • 2 mln zł na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł.

Taki podział gwarantuje realizację min. 11 zadań.

Trzecia propozycja zakłada podział kwoty na trzy pule:

 • 1 mln zł na zadania inwestycyjne o wartości od 500,01 tys. zł do 1 mln zł,
 • 1 mln zł na zadania inwestycyjne o wartości od 200,01 tys. zł do 500 tys. zł,
 • 1 mln zł na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł.

Taki podział gwarantuje realizację min. 8 zadań.

Czwarta koncepcja jest rekomendowanym modelem dla nowej edycji tj. JBO 2022 i zakłada podział kwoty na trzy pule:

 • 1,5 mln zł na zadania inwestycyjne o wartości od 200,01 tys. zł do 1,5 mln zł,
 • 1 mln zł na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł,
 • 500 tys. zł na zadania związane z modernizacją i utrzymaniem istniejących obiektów JBO (projekty do kwoty 100 tys. zł).

Taki podział gwarantuje realizację min. 11 zadań.

Wnioskodawca nadal będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi będzie przysługiwał jeden głos. Składanie wniosków nadal odbywać się będzie osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, bez udziału wnioskodawców i partnerów projektu.

* Kwota 3 mln zł jest minimalna propozycją stanowiącą 0,5% wydatków gminy prognozowanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. i może ulec zmianie.

Uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje, można składać na formularzach w terminie do 5 marca 2021 r.:

 • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
 • pozostawić w urnie przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 lub w punkcie informacyjnym,
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

18 marca 2021 r. na stronie www.jbo.jaworzno.pl opublikowana zostanie ostateczna wersja Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego.

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl

Obrazek