Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

ATOM 2.0: Restauratorzy zwolnieni z części "opłaty koncesyjnej"

24 lutego 2021, 10:01

ATOM 2.0

ATOM 2.0

Przedsiębiorcy, prowadzący w ramach działalności restauracyjnej sprzedaż napojów alkoholowych, zostali zwolnieni z opłaty na kolejny okres. Pierwsze zwroty części opłaty za 3. transzę z 2020 roku trafiły już na konta przedsiębiorców. Aktualnie udzielane wsparcie dotyczy również 1. raty opłaty wnoszonej w 2021 roku - aby je uzyskać wystarczy złożyć jedno oświadczenie!

Po wejściu w życie dwóch uchwał Rady Miejskiej, ze zwrotu "opłaty koncesyjnej" za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu (czyli dotyczącej lokali gastronomicznych), może skorzystać 45 przedsiębiorców. Łącznie zwrot 3. raty opłaty będzie wynosił 38.735,25 zł.

Podczas styczniowego posiedzenia Rady Miejskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła Silberta, ponownie została podjęta uchwała, która umożliwia zwolnienie z 1. części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Już od poniedziałku - 22 lutego 2021 r. - na konta jaworznickich przedsiębiorców branży gastronomicznej przelewane są należne zwroty za uiszczone wcześniej opłaty. Do 24 lutego 2021 r. wypłacono już 14 zwrotów na kwotę 15 tys. zł., a kolejne 11 przelewów jest w realizacji.

- Pobieranie "opłaty koncesyjnej" w sytuacji, gdy lokale gastronomiczne nie prowadzą normalnej działalności, byłoby skrajnie krzywdzące. Właściciele lokali gastronomicznych, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, nie są w stanie wykorzystać prawa do serwowania napojów alkoholowych, a przecież za tę możliwość wnoszą stosowną opłatę. Prezydent Jaworzna oraz Radni zdecydowali zatem, by nie obciążać przedsiębiorców, którzy w tak trudnym okresie walczą o utrzymanie swoich biznesów - mówi Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej.

Zwolnienie z "opłaty koncesyjnej" przebiega w maksymalnie uproszczonej procedurze. To efekt pracy urzędników i konsultacji przeprowadzonych z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Wszystkie czynności administracyjne prowadzone są w Urzędzie Miejskim, a ubiegający się o zwrot właściciele lokali powinni wypełnić jedno proste oświadczenie, w którym potwierdzany jest numer konta, na który ma trafić zwrot za uiszczoną opłatę.

W sprawach zwrotów za części wniesionych opłat alkoholowych należy kontaktować się z:

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 61 81 720, 32 61 81 716

Wydział Budżetowo-Finansowy
Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych
tel. 32 61 81 723

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek