Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gmina pozyskała 22 mln zł na Katowicką i Nowodługoszyńską

24 lutego 2021, 09:53

Gmina otrzyma łącznie około 22 mln zł m.in. na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Dąbrowie Narodowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Katowickiej

Gmina otrzyma łącznie około 22 mln zł m.in. na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Dąbrowie Narodowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Katowickiej

Jaworzno otrzyma łącznie około 22 miliony zł, które zostaną przeznaczone na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Dąbrowie Narodowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Katowickiej oraz budowę odwodnienia w śladzie ul. Nowodługoszyńskiej. Gmina jest już na finiszu konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a przed kilkoma dniami pojawiła się oficjalna lista rankingowa dofinansowań.

Dąbrowa Narodowa miała dotychczas poważny problem z odwodnieniem - wokół osiedla nie było żadnych cieków wodnych, do których można by odprowadzić wody deszczowe. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ten problem zostanie rozwiązany. Pod jezdnią ul. Katowickiej powstanie kanał burzowy odprowadzający opady z ulicy do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego. Sama ulica zostanie odtworzona, dodane zostaną pasy dla rowerów i chodniki po obu stronach.

- Stan ulicy Katowickiej jest fatalny. Był zły już w momencie, gdy zakończyła się budowa obwodnicy Dąbrowy Narodowej, a po pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej stan nawierzchni będzie dalej się degradował. Musimy z tym wytrzymać do czasu, aż skończy się całkowita przebudowa techniczna ulicy i wtedy Katowicka zyska nową, równą i wytrzymałą nawierzchnię - mówi Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich.

Drugi kanał odprowadzający wodę powstanie pod ul. Nowodługoszyńską - nieistniejącą dotąd, ale wytyczoną w terenie drogą w północnej części osiedla. Ponad dwukilometrowa ulica Nowodługoszyńska ma być drogą otwierającą możliwość zabudowy działek budowlanych w Dąbrowie Narodowej, do których - mimo przeznaczenia ich pod budownictwo - nie było dotąd dojazdu. W ramach projektu odwodnieniowego powstanie tłuczniowy ślad tej drogi, który będzie stanowił podbudowę pod przyszły układ drogowy.

Obydwa przedsięwzięcia aktualnie uzyskały status projektów podstawowych i zostały umieszczone na liście rankingowej NFOŚiGW wśród 15 innych projektów z całej Polski. Wnioskowane przez Urząd Miejski w Jaworznie, kwoty dofinansowań to łącznie około 22 mln zł. Po podpisaniu umów o dofinansowanie Wydział Inwestycji rozpocznie procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych dla tych dwóch zadań. Oba projekty muszą się zakończyć rzeczowo oraz finansowo w 2023 roku.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna:

Dziesięć lat temu zbudowaliśmy obwodnicę Dąbrowy Narodowej. Z dnia na dzień zniknęło z ulicy Katowickiej ponad 90 proc. samochodów. Chwilę później zniknęła pamięć o tym, że Dąbrowa była wielkim korkiem w godzinach wyjazdów i powrotów z pracy. Katowicka stała się lokalną, osiedlową ulicą. Dziś w Dąbrowie wydajemy dziesiątki milionów złotych na kanalizację sanitarną. Dlatego przebudowa ul. Katowickiej musiała poczekać na zakończenie tych prac, choć projekt nowego kształtu tej ulicy powstał już cztery lata temu.

Cieszę się, że uzyskaliśmy ponad trzynaście milionów unijnego wsparcia na tę inwestycję. Ulica Katowicka po raz pierwszy w swej historii uzyska odwodnienie. To nie żart. Kałuże na tej ulicy brały się stąd, że nigdy nie było w niej odwodnienia. Dość poważnie zmieni się również wygląd ulicy - od wielu lat staramy się by drogi w Jaworznie służyły wszystkim użytkownikom - pieszym, rowerzystom, pasażerom komunikacji miejskiej i kierowcom. Tak też została zaprojektowana nowa Katowicka. Cieszę się, że będę mógł spełnić swoją obietnicę i w ciągu najbliższych dwóch lat odmienić szkielet komunikacyjny Dąbrowy. Wiem, że wielu mieszkańców Dąbrowy korzysta z transportu publicznego i wciąż prosi o tablice systemu informacji pasażerskiej i wygodne przystanki - to też jest częścią projektu nowej Katowickiej.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość, bo to nie jedyny projekt z naszego miasta, który wygrał unijny konkurs - po północnej stronie osiedla pojawi się wytyczona jeszcze w 2008 roku ulica Nowodługoszyńska. Z odwodnieniem oczywiście. Dla osiedla te prawie trzy kilometry nowej drogi będzie podobną szansą jaką dla Warpia była ul. Drabika - umożliwi dojazd do setek działek budowlanych, z których dotąd nie można było korzystać z braku drogi. Na ten cel uzyskaliśmy prawie 9 mln zł dofinansowania. Jestem przekonany, że dzięki obu tym inwestycjom, dofinansowanym na łączną kwotę 22 mln zł, tj. nowej Katowickiej i Nowodługoszyńskiej, Dąbrowa Narodowa rozkwitnie w ciągu najbliższych lat.

Obrazek