Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

30 mln zł dofinansowania na estakadę w Byczynie!

18 lutego 2021, 09:07

30 mln zł dofinansowania na estakadę w Byczynie!

30 mln zł dofinansowania na estakadę w Byczynie!

W marcu 2021 r. poznamy oferty w przetargu na budowę nowego przebiegu DK79 w Byczynie. Na budowę estakady miasto otrzymało prawie trzydzieści mln zł dotacji celowej. Dzięki realizacji tego projektu Byczyna zupełnie się zmieni.

Osiedle dziś jest podzielone na pół drogą krajową. Tysiące metrów kwadratowych asfaltu i kilkanaście tysięcy samochodów na dobę przejeżdżających tranzytem w stronę Chrzanowa tworzą barierę trudną do pokonania. Spory ruch, szczególnie w godzinach szczytu, utrudnia mieszkańcom Byczyny przemieszczanie się z jednej strony osiedla na drugą. Trudno się dziwić, skoro mówimy o skrzyżowaniu z drogą krajową. Budowa estakady, która ma zastąpić krajówkę, wreszcie doczeka się realizacji.

Nowa droga rozpocznie się w rejonie ul. Por. Władysława Barana. Na dalszym odcinku droga będzie odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK 79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe będzie poprzez wykonanie wiaduktu drogowego, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt będzie miał pięć przęseł i długość ponad 120 m.

W ramach inwestycji wyburzonych zostanie kilkanaście obiektów, w tym budynki mieszkalne, dla których już wydano stosowne decyzje wywłaszczające i odszkodowawcze. Na całej długości wzdłuż nowej drogi będą ekrany akustyczne. Obecnie centrum Byczyny jest najgłośniejszym miejscem w mieście z powodu intensywnego ruchu tranzytowego.

Byczyna będzie podłączona w dwóch miejscach - na początku i na końcu nowej drogi. A starodroże zostanie przebudowane do zupełnie nowej funkcji - prowadzenia już tylko i wyłącznie ruchu lokalnego mieszkańców osiedla. Centrum Byczyny ulegnie kameralizacji - przystanki zostaną przeniesione bliżej Rynku a obok wiaty pasażerskiej powstanie również wiata rowerowa. Zostaną zbudowane również miejsca parkingowe, dzięki czemu będzie można ograniczyć wjazd pojazdów na byczyński rynek, co było życzeniem mieszkańców. Starodroże zostanie obsadzone drzewami.

- Wielkim staraniem pozyskaliśmy środki na budowę estakady oraz modernizację dotychczasowego przebiegu ul. Krakowskiej w Byczynie. To największy, i najbardziej wyczekiwany projekt, który ma być realizowany w 2021 roku i kolejnych latach. Obwodnica Byczyny w ciągu DK79, to ostatni odcinek, który nie został dotąd przebudowany i o tyle ciekawy, że obwodnice zazwyczaj wydłużają długość dotychczasowej drogi, a w tym przypadku odcinek będzie krótszy i łatwiejszy do pokonania, ponieważ droga zostanie wyniesiona na estakadę powyżej dzielnicy - wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Droga będzie bardziej płaska i równa, dodatkowo ten zupełnie nowy odcinek będzie biegł w szpalerze ekranów akustycznych. W Byczynie będzie ewidentnie bezpieczniej, bo wraz z estakadą zostanie przebudowany dotychczasowy ślad drogi a to rozwiązanie daje nadzieję, że ruch zostanie uspokojony. Czekamy na rozstrzygnięcia przetargowe - zadanie jest ogromnie ważne, dlatego też liczymy, że po etapie przygotowawczym, wykupie nieruchomości i pozyskaniu ogromnym nakładem pracy dofinansowaniu z dotacji celowej, jak najszybciej rozpoczniemy budowę - dodaje prezydent Silbert.

Obrazek