Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno partnerem projektu NSZZ "Solidarność"

17 lutego 2021, 11:50

Jaworzno parterem projektu NSZZ Solidarność

Jaworzno parterem projektu NSZZ "Solidarność"

Pod koniec ubiegłego roku gmina Jaworzno została zaproszona do udziału w projekcie realizowanym przez NSZZ "Solidarność" we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz partnerami norweskimi: Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych "Fagforbundet” oraz Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych "KS".

Projekt "Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów" ma charakter prekursorski i jego głównym celem jest ożywienie dialogu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnymi a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników, dla których samorząd jest pracodawcą "pośrednim".

Ważnym elementem projektu jest pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie dialogu prowadzonego w dwóch wybranym samorządach miejskich. Celem pilotażu będzie wypracowanie wspólnego rozwiązania zidentyfikowanego wcześniej problemu i zawarcie przez strony stosownego porozumienia w tej sprawie. Stronę samorządową reprezentować będą dwa samorządy, w tym Jaworzno.

Lider projektu kierując zaproszenie do naszej gminy bazował na dotychczasowych doświadczeniach i wysokiej jakości współpracy władz samorządowych z sekcją terenową "Solidarności". Wyniki pilotażu będą promowane i rozpowszechniane w innych samorządach, we w współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Koordynatorem projektu w Jaworznie jest Pan Andrzej Dudzik, wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Terenowej NSZZ "Solidarność".

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii, poprzez Granty Norweskie 2014-2021, w ramach Programu Dialog Społeczny - Godna Praca.

Obrazek