Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem!

9 lutego 2021, 08:10

Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem!

Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem!

W obecnym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na wodomierze oraz rury doprowadzające wodę do budynku, które znajdują się w nieogrzewanych wnętrzach. Pod wpływem niskich temperatur i niewłaściwej izolacji instalacje te mogą ulec uszkodzeniu i rozmrożeniu, powodując przy tym niekontrolowane wycieki wody oraz niepotrzebne straty. Aby temu zapobiec wystarczy do ich zabezpieczenia wykorzystać materiały izolujące takie jak np. styropian, pianka czy stary koc.

Problem z zamarzniętą wodą może pojawić się na niezabezpieczonej instalacji w domach letniskowych, altanach, garażach, letnich kuchniach, piwnicach, czy poddaszach, które w czasie zimy są niezamieszkałe, a przez które przebiegają rury i gdzie temperatura jest znacznie niższa od tej panującej w pomieszczeniach mieszkalnych. Na zamrożenia narażone są również instalacje wodne, wypusty, krany znajdujące się w ogrodzie. Ich zamrożenie może spowodować czasową blokadę w dostawie wody.

Uwaga! Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to zgłosić bezpośrednio do Wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas Spółka Wodociągi Jaworzno dokona wymiany wodomierza. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jeśli wodomierz został uszkodzony z winy właściciela, będzie to usługa płatna.

Więcej informacji na www.wodociagi.jaworzno.pl