Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Jaworznie

29 stycznia 2021, 12:26

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Jaworznie

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna - Gminny Komisarz Spisowy w Jaworznie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021).

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Termin składania ofert: 1.02.2021 - 9.02.2021 r.

Szczegółowe informacje pod adresem http://bip.jaworzno.pl/m,19851,narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.html.

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu spis.gov.pl.