Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

1 marca rusza nabór do przedszkoli

29 stycznia 2021, 10:04

1 marca rusza nabór do przedszkoli

1 marca rusza nabór do przedszkoli

Zbliża się czas naboru do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2021/2022. Jak złożyć wniosek i kiedy upływa termin dostarczenia dokumentów? Na te i inne pytania odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 - letnich. Rodzice zapisując dziecko, mogą składać wnioski o przyjęcie w nie więcej niż trzech miejskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie podana na stronach internetowych placówek.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z poźn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie określania kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

  • elektronicznie - logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie rejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru,
  • w formie papierowej - jeśli brak jest dostępu do Internetu i drukarki należy wniosek pobrać z przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru w formie papierowej, wypełnić go, podpisać i złożyć w tym przedszkolu. Pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku. Termin złożenia wniosku - od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskać można w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, natomiast informacje dotyczące danego Przedszkola można uzyskać bezpośrednio w danym przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy adresy e-mail i numery telefonów do poszczególnych placówek oświatowych:

Terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2021/2022 określone są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dostępne poniżej do pobrania).

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji - tel. 32 61 81 970.