Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wnioski o "500+" online od 1 lutego!

27 stycznia 2021, 11:40

Wnioski o 500+ elektronicznie od 1 lutego!

Wnioski o "500+" elektronicznie od 1 lutego!

Od 1 lutego online, a od 1 kwietnia br. w formie tradycyjnej będzie można składać wnioski na nowy okres świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+". W Jaworznie za realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci popularnie zwaną ustawą "500+" odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Przypominamy, że wnioski elektroniczne można składać za pośrednictwem bankowości, poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, korzystając z profilu zaufanego e- PUAP - mówi Agnieszka Jabłońska, kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie. - Na skrzynki pocztowe mieszkańców, którzy pobierają już świadczenie, zostały wysłane mailowo powiadomienia o terminach składania wniosków.

Wnioski można składać:

 • przez internet (preferowane) - od 1 lutego br.:
  • za pomocą portalu Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl),
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),
  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
  • za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną;
 • za pośrednictwem poczty - od 1 kwietnia br. - na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b;
 • osobiście - od 1 kwietnia br. - w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b - umieszczając dokumenty w urnie przed wejściem (poniedziałek - środa: 8:00 - 15:00; czwartek: 8:00 - 16:00; piątek: 8:00 - 14:00).

Wnioski można pobierać:

 1. Ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (www.mops.jaworzno.pl).
 2. Osobiście w punkcie informacyjnym w  budynku MOPS (ul. Północna 9 b).

Więcej informacji na temat zasad i kryteriów przyznawania świadczenia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - www.gov.pl/web/rodzina oraz na stronie MOPS - www.mops.jaworzno.pl.