Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wyniki konsultacji Pszczelnik - Decydujmy razem!

26 stycznia 2021, 09:29

Wyniki konsultacji Pszczelnik - Decydujmy razem!

Wyniki konsultacji Pszczelnik - Decydujmy razem!

Od sierpnia do końca października 2020 r. w ramach projektu "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" odbywały się dodatkowe konsultacje społeczne dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie.

Plan obejmuje obszar pomiędzy ulicami Moniuszki, Marusarzówny i  Martyniaków. W ramach konsultacji odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Pszczelnika i  osobami związanymi z dzielnicą. Przeprowadzono także dwie ankiety na temat osiedla. Różne techniki konsultacyjne zgromadziły łącznie ponad 300 uczestników. Wnioski zgłoszone przez mieszkańców zebrane podczas całego procesu konsultacji pogrupowano tematycznie i przekazano do jednostek, które odpowiadają za realizację zadań na terenie miasta.

Wnioski dotyczące problematyki sporządzanego planu miejscowego w miarę możliwości uwzględniono w projekcie planu. Projekt planu po jego uzgodnieniu i zaopiniowaniu przez ustawowe organy i instytucje zostanie przedstawiony mieszkańcom.

Zestawienie wniosków mieszkańców z konsultacji Pszczelnik umieszczone zostało także na stronie internetowej http://www.bip.jaworzno.pl/a,38626,tematyczne-zestawienie-wnioskow-zlozonych-podczas-konsultacji.html . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sprawdzenia co i do kogo zostało skierowane. Jednocześnie zapraszamy do dalszej aktywności podczas wyłożenia publicznego projektu planu oraz w dyskusji publicznej. O terminach poinformujemy odrębnie.