Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

II Kadencja Rady Seniorów

22 stycznia 2021, 07:00

II Kadencja Rady Seniorów

II Kadencja Rady Seniorów

W czwartek, 21 stycznia 2021 r., rozpoczął się nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna - II kadencji. Termin składania zgłoszeń mija 10 lutego 2021 r.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać:

  1. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
  2. uniwersytety trzeciego wieku,
  3. kluby seniora,
  4. miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Podmioty te mogą zgłosić do 2 kandydatów spośród swoich członków lub mieszkańców Miasta Jaworzna.

Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie Karty zgłoszenia - do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Rada Miejska / Rada Seniorów / Rada Seniorów 2021-2025 oraz w BIP Urzędu Miejskiego i złożenie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "WZ – Nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna".

Termin składania zgłoszeń mija 10 lutego 2021 r.

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Kadencja Rady Seniorów potrwa 4 lata.