Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznickie szkoły przygotowane na powrót uczniów klas I-III

15 stycznia 2021, 12:46

Jaworznickie szkoły przygotowane na powrót uczniów klas I-III fot. gov.pl

Jaworznickie szkoły przygotowane na powrót uczniów klas I-III fot. gov.pl

Od poniedziałku, 18 stycznia br. do nauki stacjonarnej w Szkołach Podstawowych wracają uczniowie klas I-III. W Jaworznie nauczanie początkowe odbywać się będzie we wszystkich 22 placówkach oświatowych z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych.

Zajęcia w klasach I-III w całej Polsce zostały zawieszone 9 listopada 2020 r. Nauka do przerwy świątecznej odbywała się w systemie zdalnym. Po Nowym Roku, zgodnie z ustaleniami rządu uczniowie korzystali z ferii zimowych, które w całej Polsce zarządzono w tym samym terminie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 18 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie.

Blisko 2,5 tys. uczniów w Jaworznie wraca do szkół

W Jaworznie do nauki stacjonarnej wróci blisko 2,5 tys. uczniów z 22 szkół podstawowych.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami Tomasz Jewuła wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji  Ireną Wojtanowicz-Stadler zorganizowali w dniu 14 stycznia br. naradę z dyrektorami miejskich szkół podstawowych, podczas której zostały omówione wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

- Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m. in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania żywienia czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły - wymienia Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie Irena Wojtanowicz - Stadler. - Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili propozycję procedur i rozwiązań, które funkcjonować będą w kierowanych przez nich placówkach, a także zadeklarowali gotowość do rozpoczęcia zajęć w trybie stacjonarnym.