Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwa "Akcja Zima"

13 stycznia 2021, 14:12

Trwa Akcja Zima - fot. MZDiM Jaworzno

Trwa "Akcja Zima" - fot. MZDiM Jaworzno

W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominamy, że w mieście trwa "Akcja Zima", w trakcie której firma ZUKTZ "Jacek Wieczorek" zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych.

W trakcie "Akcji Zima", która trwa od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. obowiązkiem wykonawcy jest zajmowanie się zimowym utrzymaniem dróg i chodników w mieście. Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku za "Akcję Zima" odpowiedzialna jest firma ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia.

Wszelkie zgłoszenia kierować należy pod numer dyspozytora:

Numer kontaktowy jest czynny całą dobę.

Jeśli chodzi o utrzymanie Rynku, odpowiedzialnym za to zadanie jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

Więcej informacji na www.mzdim.jaworzno.pl

***

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Jaworzna, za odśnieżanie chodników położonych bezpośrednio przy prywatnych posesjach odpowiadają właściciele tych posesji. Ponadto prosimy o nie zrzucanie śniegu z chodnika na jezdnię - może to być przyczyną zagrożeń na drogach.

Obrazek