Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ekologiczne ogrzewanie: Nabór wniosków zamknięty. Trwa weryfikacja

8 stycznia 2021, 12:05

Ekologiczne ogrzewanie - nabór wniosków zamknięty, trwa weryfikacja

Ekologiczne ogrzewanie - nabór wniosków zamknięty, trwa weryfikacja

Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie z 29 października 2020 r. został przyjęty nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie miasta Jaworzna. Będzie on obowiązywał przez cztery kolejne lata tj. od 2021 r. do 2024 r. Jest to kolejna edycja gminnego programu dopłat do ekologicznego ogrzewania.

Wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców kwota dofinansowania do wymiany urządzenia grzewczego bądź do urządzenia służącego do podgrzania ciepłej wody użytkowej wzrosła z max. 3 tys. zł  do max. 4 tys. zł. Dodatkowo gmina promując ochronę powietrza wsparła mieszkańców, którzy decydują się na rezygnację z kotła węglowego i ogrzewanie budynku ciepłem pochodzącym z sieci ciepłowniczej bądź gazem sieciowym dodając kolejne 2 tys. zł na wykonanie przyłącza.

Telefoniczna rejestracja

Trudny rok, jaki mamy już za sobą, ale też dalsze obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa, wymusiły wprowadzenie ograniczeń w ilości osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach. W poprzednich latach mieszkańcy chcący uzyskać dofinansowanie gromadzili się na korytarzu Wydziału Ochrony Środowiska, zwłaszcza w pierwszych tygodniach stycznia, oczekując w kolejce na przyjęcie wniosku. W tym roku przyjmowanie wniosków poprzedziła rejestracja telefoniczna.

- Nabór wniosków odbywał się po uprzednim, telefonicznym umówieniu się na termin złożenia wniosku w urzędzie. Telefonicznym, a nie internetowym, z uwagi na osoby, które nie posługują się urządzeniami on-linowymi.  Nie chcieliśmy by ta grupa mieszkańców zostałaby  pozbawiona możliwości umówienia się na złożenie wniosku - informuje Marzena Adamczyk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. - O takiej formie kontaktu informowaliśmy i taka też została podana do publicznej wiadomości - dodaje.

Za rejestracją telefoniczną przemawiały także dotychczasowe spostrzeżenia z obsługi wcześniejszych edycji PONE. W trakcie rozmowy telefonicznej pracownik odpowiada na pytania dotyczące indywidualnego przypadku wnioskodawcy, wstępnie rozstrzyga możliwość uzyskania dopłaty, zwraca uwagę na warunki formalne kwalifikujące do złożenia wniosku.

Pierwsi zainteresowani zgłaszali się już 28 grudnia, jednakże w tym dniu byli  informowani, że zapisy będą odbywać się od 29 grudnia, wyłącznie w godz. 7:00 - 12:00 - zgodnie z przedstawioną na stronie informacją. I tak pierwsza osoba została wpisana na listę o godzinie 7:00 - 29 grudnia 2020 r.

Telefon dzwonił również po godzinie 12:00., jednak pracownicy stosowali się do ustalonych na stronie zasad, by zapewnić jednakowe traktowanie wszystkim osobom.

W pierwszym dniu zapisanych na listę oczekujących na złożenie wniosku o dotację, było ponad 130 osób. Każdy ze starających się o dotację informowany był o tym, że nie złożenie wniosku w umówionym terminie spowoduje utratę terminu i brak możliwości złożenia wniosku w roku bieżącym.

Również przez kolejne dni robocze w godz. 7:00-12:00 przyjmowane były zapisy. Wg stanu na 4 stycznia,  godz. 12:00 na liście znajdowało się 310 osób. Lista została zamknięta i rozpoczęto weryfikację pierwszych przyjętych w tym dniu wniosków.

Mieszkańcy składali je w ustalonych, w rozmowie telefonicznej godzinach, w odstępach 20-minutowych, tak by można było przewietrzyć pokój i zdezynfekować stanowisko.

Budżet dopłat

W uchwalonym na grudniowej sesji budżecie przewidzianych zostało 629 tys. zł na dotacje do ekologicznego ogrzewania.  

Umowy z mieszkańcami na wypłatę dotacji do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego lub do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, zawierane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel, zgodnie z kolejnością na liście.

Ze względu na zróżnicowaną wielkość dofinansowania (max.4 tys. przy wymianie kotła lub max. 6 tys. zł jeśli dodatkowo wykonywany będzie przyłącz) dopiero po zweryfikowaniu wniosków przez pracownika - pod kątem zasad udzielenia dotacji (chodzi m.in. o sprawdzenie stanu prawnego budynku/lokalu, czy wymieniane urządzenie jest jedynym źródłem ciepła, kiedy budynek został oddany do użytkowania itp.) będzie wiadomo z iloma osobami zostanie zawarta umowa.

Pozostali mieszkańcy, którzy zapisali się na listę będą oczekiwać na liście rezerwowej - oczywiście ich wnioski zostaną również zweryfikowane. Lista ta będzie uruchamiana  w przypadku zwolnienia miejsc objętych dofinansowaniem (np. rezygnacja wnioskodawców z inwestycji) lub, gdy w dyspozycji gminy pojawią się dodatkowe środki z możliwością przeznaczenia na to zadanie.

Ostateczna liczba osób, z którymi gmina zawrze w 2021 roku umowy będzie znana po szczegółowej weryfikacji wszystkich wniosków. Wówczas poznamy też więcej informacji, m.in. jakich ulic/dzielnic dotyczyć będą inwestycje i jakich źródeł ciepła .

Dodatkowe wsparcie

Gmina realizuje także rządowy program "Czyste powietrze", w ramach którego trwa otwarty nabór wniosków o dofinansowanie do m. in. wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, termomodernizację, czy wymianę okien. Więcej informacji o przedmiotowym dofinansowaniu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu (32) 61 81 965 lub bezpośrednio  na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Nabór wniosków do rządowego programu jest ciągły i niezależny od listy PONE ustalonej telefonicznie.