Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku - komunikat

5 stycznia 2021, 07:19

Dotacje do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku - komunikat

Dotacje do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku - komunikat

Informujemy, że lista na przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku została zamknięta. Ogromne zainteresowanie mieszkańców spowodowało, że już 29 grudnia 2020 r. (pierwszego dnia telefonicznej rejestracji) chęć złożenia wniosku zadeklarowało ponad 130 osób. Kolejne trafiły na listę rezerwową.

Przypominamy, że Gmina realizuje także rządowy program "Czyste powietrze", w ramach którego trwa otwarty nabór wniosków o dofinansowanie do m. in. wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Więcej informacji o przedmiotowym dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 61 81 965.

***

Ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 oraz konieczność zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego i społecznego, osoby chcące zawnioskować o udzielenie dotacji do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku, zostały zobowiązane do telefonicznego ustalenia terminu złożenia wniosku z pracownikiem oddelegowanym do realizacji przedmiotowego zadania. Rejestracja telefoniczna rozpoczęła się już 29 grudnia 2020 r. Wnioski, natomiast, przyjmowane są od 4 stycznia 2021 r., zgodnie z ustalonym uprzednio (telefonicznie) terminem.

Nie złożenie wniosku w umówionym terminie powoduje utratę terminu i brak możliwości złożenia wniosku w roku bieżącym. Umowy z mieszkańcami na wypłatę dotacji do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego lub do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, zawierane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel.

Pozostałe osoby będą oczekiwać na liście rezerwowej. Ta uruchamiana będzie w przypadku zwolnienia miejsc na liście podstawowej lub gdy w dyspozycji gminy pojawią się dodatkowe  środki z możliwością przeznaczenia na to zadanie.