Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku

23 grudnia 2020, 13:48

Dotacje do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku

Dotacje do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku

Od poniedziałku, 4 stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego lub do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zasady i regulamin otrzymania dotacji został określony w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie z 29 października 2020 r.

Szczegółowe informacje nt. Programu ograniczenia niskiej emisji zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, pod adresem:
http://bip.jaworzno.pl/a,38427,dotacja-celowa-do-zainstalowania-ekologicznego-urzadzenia-grzewczego-lub-ekologicznego-urzadzenia-wy.html

Ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 oraz konieczność zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego i społecznego, nabór wniosków będzie odbywać się po uprzednim (telefonicznym!) umówieniu się z pracownikiem oddelegowanym do realizacji przedmiotowego zdania.

Ustalenie terminu złożenia wniosku:

  • wyłącznie telefonicznie pod numerem (32) 61 81 769 począwszy od 29 grudnia 2020 r.
  • w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 12:00.

Kompletne wnioski (z niezbędnymi załącznikami) po ustaleniu terminu złożenia wniosku będą przyjmowane od poniedziałku 4 stycznia 2021 r. do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
ul. Krakowska 9
43-600 Jaworzno
II piętro pokój nr 1
(wejście do budynku od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)


Godziny przyjmowania wniosków:
(ustalone telefonicznie jw.)
od 7:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku
(za wyjątkiem środy 06.01.2021 r. -  dzień ustawowo wolny od pracy)

Stosując się do obowiązujących wytycznych dotyczących norm sanitarnych oraz dbając o  zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, prosimy o przestrzeganie terminów wyznaczonych spotkań.