Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na rok 2021

23 grudnia 2020, 09:39

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na rok 2021

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na rok 2021

Spółka Wodociągi Jaworzno, która jest nowym operatorem systemu gospodarki odpadami, przygotowała harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na rok 2021. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna odbiór bioodpadów od mieszkańców odbywa się przez cały rok.

Harmonogram wywozu odpadów z podziałem na dzielnice Jaworzna dostępny jest na stronie https://www.wodociagi.jaworzno.pl/userfiles/file/dgo/harmonogram.pdf