Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pomoc psychologiczna, specjaliści są do dyspozycji

10 grudnia 2020, 12:05

Pomoc psychologiczna, specjaliści są do dyspozycji

Pomoc psychologiczna, specjaliści są do dyspozycji

Pandemia przyniosła z sobą brak poczucia bezpieczeństwa, niepewność jutra, a u osób, które doświadczają rozluźnionych więzów rodzinnych lub są na kwarantannie, także poczucie osamotnienia. Szczególnie dotkliwe jest to wśród osób starszych. Te zjawiska mogą skutkować negatywnymi efektami psychologicznymi - depresją, ucieczką w używki, nerwicami.

Kwestiami zapewnienia osobom na kwarantannie pomocy rzeczowej (ciepły posiłek, produkty żywnościowe, lekarstwa) zajmuje się w Jaworznie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MOPS uruchomił dyżur informacyjny w godz. 7:30-19:00 pod nr tel. (32) 61 81 840, gdzie można uzyskać informacje na temat zakresu udzielanej pomocy.

Pomoc psychologiczną zapewnia natomiast Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Rozmowę z psychologiem za pomocą komunikatora internetowego Skype można umówić na konkretny termin, zgłaszając się pod nr tel. (32) 618 19 77 lub 666 832 571. Rozmowa z terapeutą uzależnień możliwa jest w poniedziałki i wtorki (w godz. 14.00-19.00) pod nr tel. 732 043 218.

Problemy psychologiczne wśród dzieci i młodzieży pomoże rozwiązać nowa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży "Azymut" - otwarta przy współpracy i udziale finansowym Gminy - w Zespole Lecznictwa Otwartego. Potrzebę spotkania z psychologiem lub lekarzem można zgłaszać pod nr tel. (32) 617 76 77.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek