Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podsumowanie wypłat programów pomocowych

4 grudnia 2020, 07:07

Podsumowanie wypłat programów pomocowych

Podsumowanie wypłat programów pomocowych

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że 30 listopada br. zakończył się okres przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Od 1 lipca br. złożono w formie elektronicznej i papierowej blisko 7,4 tysiące wniosków, przyznano ponad 9,4 tysiące świadczeń na łączną kwotę blisko 3 mln złotych.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, świadczenie "Dobry Start" wypłacane było na bieżąco, niezwłocznie po stwierdzeniu uprawnień do wnioskowanego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. w formie elektronicznej. Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia 2021 r.

Ponadto nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpocznie się w lutym 2021 r. w formie elektronicznej, natomiast od 1 kwietnia 2021 r. - w formie tradycyjnej.

Świadczenie wychowawcze 500+ jest wypłacane na około 14 300 dzieci na łączną kwotę 86 mln zł.

Więcej informacji na www.mops.jaworzno.pl.