Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy sprzęt dla OSP Osiedle Stałe

30 listopada 2020, 09:55

Nowy sprzęt dla OSP Osiedle Stałe

Nowy sprzęt dla OSP Osiedle Stałe

W poniedziałek, 30 listopada br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Stałe, przekazano wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa technicznego zakupionego przez Gminę Miasta Jaworzna ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Monika Bryl, Komendant PSP w Jaworznie Dariusz Kleszcz oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Stałe.

Ministerstwo Sprawiedliwości w 2018 roku uruchomiło projekt na powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, który umożliwia sfinansowanie przy udziale wkładu własnego Gminy zakupu sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakupiony sprzęt w 99 proc. całkowitego kosztu zadania finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast pozostały 1 proc. całkowitego kosztu - to wkład własny Gminy.

W latach 2018-2020 Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło wsparcia finansowego na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Jaworzna w łącznej kwocie  294,5 tys. zł.

W bieżącym roku na wniosek Gminy również udało się pozyskać środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 153 450 zł, co pozwoliło na doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego jednostkę OSP Osiedle Stałe w Jaworznie.                

W skład nabytego wyposażenia i sprzętu ratowniczego wchodzą: ubranie bojowe Fire-Max 3 Złoty Nomex, buty strażackie, pasy bojowe strażackie z toporkiem, szelki bezpieczeństwa Florian, narzędzia ratownicze HALLIGAN, aparat powietrzny DRAGER, motopompa pływająca NIAGARA 2, wentylator oddymiający FOGO pilarki spalinowe do drewna STIHL, pompa zanurzeniowa NAUTILIUS, przenośny system oświetleniowy (LED), zestaw hydrauliczny do wywarzania drzwi i cięcia pedałów, bosak teleskopowy, dyski sygnalizacyjne w walizce, latarki kontowe NIGHTSTICK, linki strażackie ratownicze, młoty 5 kg z trzonkiem wzmocnionym, sygnalizator bezruchu MSA, węże tłoczne BEZALIN z mostkiem przejazdowym do węży, zabezpieczenie poduszek Driver AIRBAG 2, zapora przeciwpowodziowa.

Dzięki pozyskaniu sprzętu do ratowania życia przez jednostki OSP przy współudziale Funduszu Sprawiedliwości, w znaczący sposób zwiększy się możliwość strażaków-ochotników w udzielaniu profesjonalnej pomocy poszkodowanym np. w wyniku wypadków komunikacyjnych. Profesjonalne doposażenie jednostek OSP oraz dobrze wyszkoleni strażacy-ochotnicy przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek