Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Relacja z sesji Rady Miejskiej

26 listopada 2020, 07:29

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do śledzenia relacji "na żywo" z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja będzie odbywała się w trybie zdalnym.

Relacja dostępna jest zarówno w wersji VIDEO, jak i w wersji TEKSTOWEJ.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Płetwonurków z ulicą Jana III Sobieskiego w Jaworznie, nazwy Rondo pil. Karola Pniaka.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.