Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Koronawirus: unormowana sytuacja w placówkach opieki

26 listopada 2020, 08:22

Koronawirus - unormowana sytuacja w placówkach opieki

Koronawirus - unormowana sytuacja w placówkach opieki

Aktualnie, w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, zakażonych koronawirusem (stan na 25.11.2020 r.) jest 3 pensjonariuszy. Kadra DPS opiekująca się pacjentami pracuje w stałych zespołach po ok. 6 osób. Do pracy - po nieobecności spowodowanej chorobą - powrócił Dyrektor DPS oraz część pracowników administracji Domu. Unormowała się również sytuacja w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie - Ciężkowicach, gdzie nie zdiagnozowano nowych przypadków zakażenia i przyjmowani są nowi pacjenci.

W DPS chorzy pacjenci zostali odizolowani od pozostałych pensjonariuszy i przechodzą chorobę pod ścisłą opieką lekarską. W niedzielę 22 listopada 2020 r. swoje zadania w Domu zakończyła grupa medyczna prowadzona przez dra Jacka Dutkiewicza; łącznie w DPS pracowało kilkanaście dodatkowych osób wsparcia medycznego i zaplecza organizacyjnego.

- W DPS wprowadzono i utrzymano zaostrzony reżim sanitarno-epidemiologiczny w stosunku do personelu medycznego oraz izolację personelu biurowego w stosunku do pozostałych pracowników - mówi dr Jacek Dutkiewicz. - W obiekcie ustalone zostały strefy zielone dla pacjentów niezakażonych, a śluzami dekontaminacyjnymi oddzielono strefę czerwoną dla pacjentów zakażonych. Poprzez stały nadzór lekarski, przy zastosowaniu farmakologii, pacjenci zdrowieli, a ozdrowieńcy byli przemieszczani do strefy zielonej. Grupa wsparcia medycznego stopniowo przekazywała personelowi odpowiedzialność na poszczególnych odcinkach, przejmując głównie zadanie zabezpieczenia medycznego oraz sanitarno-epidemiologicznego - uzupełnia dr Dutkiewicz.

Obecnie działaniami kieruje dyrekcja DPS wraz personelem. Cały czas utrzymywane są zaostrzone procedury epidemiologiczne. Dom jest w pełni zaopatrzony w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej, dostarczane głównie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM.

Opanowane zostało również ognisko zakażeń w ZPO. Zakład również działa w zaostrzonym rygorze sanitarnym. W obu placówkach, pomimo ograniczeń kadrowych powodowanych głównie kwarantannami wśród personelu, zapewniona jest pełna opieka medyczna - zarówno lekarska, jak i pielęgniarska. Ogromnym zaangażowaniem wykazują się pracownicy i personel DPS oraz ZPO.

***

Informujemy, że decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, począwszy od 24.11.2020 r., wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących pandemii z SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany na stronach rządowych.