Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmarł Wenancjusz Ples. Pogrzeb odbędzie się 23 listopada 2020 r.

20 listopada 2020, 13:56

Zmarł Wenancjusz Ples - człowiek legenda dla jaworznickiego oraz regionalnego sportu. Twórca i organizator rozgrywek piłkarskich na szczeblu lokalnym i pozamiejskim. Honorowy Prezes PSS SALOS w Jaworznie. Początki zorganizowania amatorskiej ligi piłki nożnej należały do Śp. Wenancjusza Plesa. Z biegiem lat, dzięki Jego wytrwałości i zaangażowaniu przekształcił skupione wokół siebie środowisko piłkarskie w prężną organizację sportową PSS SALOS.

Zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną. Potrafiący rozmawiać i dochodzić do porozumienia z różnymi środowiskami, łącząc je wokół sportu i pomocy innym. Człowiek zasłużony dla jaworznickiego sportu, o wielkiej charyźmie. Przez dziesięciolecia swojej działalności zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju dbał o dobry wizerunek Jaworzna. Dzięki jego podejściu do drugiego człowieka, potrafił ukształtować wielu ludzi i skierować przez sport oraz dobry przykład na właściwą drogę. Miał doskonały kontakt zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi zawodnikami.

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek wraz z Radnymi, składają kondolencje oraz wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom zmarłego, łącząc się w bólu po tej stracie.

Pogrzeb Śp. Wenancjusza Plesa odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2020 r. o godz 14:00 w górnym kościele w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny w centrum Jaworzna.