Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działki budowlane na sprzedaż - 2 kompleksy w Dąbrowie Narodowej

20 listopada 2020, 08:56

Teren mieszkaniowy - ul. Storczyków II

Teren mieszkaniowy - ul. Storczyków II

Przypominamy, że 2 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. W ofercie znajdują się dwa kompleksy działek położone w Jaworznie (Dąbrowa Narodowa) w rejonie ul. Storczyków.

Opis nieruchomości:

  • kompleks składający się z działek nr 83/1, 100/3 i 101/3 w obr. geod. 68 m. Jaworzna o łącznej powierzchni 631 m2 ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren działek niezagospodarowany, pofałdowany, porośnięty trawą;
  • kompleks składający się z działek nr 85/5, 86/5 i 87/11 w obr. geod. 68 m. Jaworzna o łącznej powierzchni 739 m2 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta; teren działek niezagospodarowany, pofałdowany, porośnięty trawą.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni gruntowej. W sąsiedztwie nieruchomości podstawowe sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):

  • kompleks działek nr 83/1, 100/3 i 101/3 o łącznej pow. 631 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 100.940,00 zł netto,
  • kompleks działek nr 85/5, 86/5 i 87/11 o łącznej pow. 739 m2 wraz z udz. 12/36 części w działkach nr nr 100/4 o pow. 9 m2 i 87/10 o pow. 419 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 138.740,00 zł netto.

Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:

  • dla kompleksu działek nr nr 83/1, 100/3 i 101/3 o łącznej pow. 631 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 15.000,00 zł,
  • dla kompleksu działek nr nr 85/5, 86/5 i 87/11 o łącznej pow. 739 m2 wraz z udz. 12/36 części w działkach nr nr 100/4 o pow. 9 m2 i 87/10 o pow. 419 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 21.000,00 zł,

wnieść należy w terminie do 25 listopada 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: "Przetarg - działki nr … w obr. geod. 68" (wpisać należy nr działek, której wadium dotyczy).

Termin i miejsce przetargów:

  • 2 grudnia 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Zapoznaj się z ogłoszeniem o przetargu: kliknij tutaj.

Więcej informacji na www.invest-in-jaworzno.pl