Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznicki PUP ze statuetką "Lidera aktywizacji osób młodych"

18 listopada 2020, 07:34

Jaworznicki PUP ze statuetką Lidera aktywizacji osób młodych

Jaworznicki PUP ze statuetką "Lidera aktywizacji osób młodych"

Jaworznicki Urząd Pracy po raz kolejny został uhonorowany w konkursie na najlepsze praktyki publicznych instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych. Jako jedyny w kraju zdobył czwartą statuetkę "Lidera aktywizacji osób młodych".

Zgłoszona do konkursu praktyka pn. "Jaworznicka młodzież solidarna w działaniu" dotyczyła udziału Powiatowego Urzędu Pracy w partnerstwie realizującym projekt POWER 1.4., którego liderem był Klaster Innowacji Społecznych. Jak podkreślają organizatorzy, Fundacja POLPROM - To, co zostało bardzo wysoko ocenione przez Komisję Konkursową, to przede wszystkim przystąpienie PUP w roli partnera do działań podejmowanych przez podmioty społeczne oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia pracowników do wspierania młodzieży w rozwijaniu kompetencji społecznych oczekiwanych przez pracodawców i umiejętności pracy metodą projektową.

Nagrodzona dobra praktyka polegała na pracy z grupą młodzieży borykającą się z różnymi problemami społecznymi. Celem było wyposażenie młodych ludzi w umiejętności miękkie interpersonalne i osobiste, uwzględniając komunikatywność. W rezultacie u uczestników projektu wzrosła wrażliwość społeczna, co było niezbędne dla kolejnego etapu - realizacji autorskich projektów na rzecz lokalnej społeczności. Młodzież ze specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego stworzyła ogródek szkolny, a licealiści z LO3 Jaworzno przygotowali wspólną dla całej społeczności szkolnej przestrzeń do spędzania wolnego czasu.

Projekt zagwarantował młodzieży możliwość zobaczenia siebie w roli wolontariusza i społecznika, który zauważa nie tylko własne potrzeby, ale potrzeby innych, którzy żyją w najbliższym otoczeniu. Taka praktyka może być wdrażana przez inne instytucje i organizacje, które działają na rzecz  lokalnej społeczności.