Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezydent Paweł Silbert na Forum Rozwoju Miast

5 listopada 2020, 07:15

Prezydent Paweł Silbert na Forum Rozwoju Miast

Prezydent Paweł Silbert na Forum Rozwoju Miast

O bezpiecznych ulicach i innowacyjnych rozwiązaniach w ruchu drogowym w Jaworznie rozmawiano podczas 4. edycji międzynarodowej konferencji pn. Forum Rozwoju Miast. Podczas wydarzenia Prezydent Jaworzna Paweł Silbert zaprezentował jaworznicką drogę do tzw. Vision Zero. Z powodu epidemii konferencja odbyła się w formie zdalnej.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Paweł Silbert mówił m.in. o wdrażanym w Jaworznie od dekady programie Vision Zero, którego celem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i dążenie do całkowitego wyeliminowania ofiar na drogach.

- W rozmowach na temat Wizji Zero na jaworznickich drogach musieliśmy odpowiedzieć na pytanie: czy takie rzeczy można zrealizować tylko w wielkich miastach, czy można to również zrobić w miastach małych i średniej wielkości - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Efekt zmian, jakie nastąpiły na jaworznickich drogach, po wdrożeniu programu vision zero był spodziewany, ale jego skala okazała się zaskakująca nawet dla autorów tych zmian - radykalnie spadła liczba wypadków śmiertelnych. Dlatego naszym celem jest dalsze zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i dążenie do całkowitego wyeliminowania ofiar w ruchu drogowym. Mam nadzieję, że działania, które podejmujemy w Jaworznie, zapewnią prawdziwą i trwałą Wizję Zero.

Myślą przewodnią Forum Rozwoju Miast są w tym roku "Bezpieczne ulice". Dlatego też dyskusja, w której udział wziął Prezydent Miasta Paweł Silbert i Hubert Barański (prezes Fundacji Normalne Miasto Fenomen) dotyczyła właśnie stosowania bezpiecznych rozwiązań na drogach oraz nagrody, którą miasto Jaworzno otrzymało od Komisji Europejskiej za jaworznickie Vision Zero.

Przypomnijmy, że w tym roku Jaworzno znalazło się na podium organizowanego przez Komisję Europejską pierwszego konkursu o Europejską Nagrodą Bezpieczeństwa Drogowego w Miastach (EU Urban Road Safety Award). Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską, aby promować działania europejskich miast w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zachęcać do wymiany dobrych praktyk w tym zakresie. Nagrody przyznawane są za innowacyjne i wybitne osiągnięcia, które przekładają się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Obok nas w ścisłym finale znalazły się jeszcze dwa miasta - hiszpańska Pontevedra i tureckie Odru.  Konkurs wygrała Pontevedra, jednak ten werdykt nie powinien być dla jaworznian powodem do smutku. To właśnie miasto w północno-zachodniej Hiszpanii było jednym z tych, które Jaworzno stawiało sobie jako wzór pozytywnych zmian w miejskiej przestrzeni. Zmiany te są sukcesywnie i konsekwentnie wprowadzane od 17 lat, a od niemal 10 lat miasto dąży do Wizji Zero. To właśnie te działania stawiają obecnie Jaworzno w czołówce najbezpieczniejszych miast w Europie i doprowadziły nasze miasto do ścisłego finału konkursu o Europejską Nagrodę Bezpieczeństwa.

***

Podczas 4. edycji Forum organizatorzy odpowiadają m.in. na pytania: czy wizja przyjaznego miasta z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu jest osiągalna; jak uzyskać maksimum bezpieczeństwa uczestników ruchu w mieście; czy mogą w tym pomóc edukacja wraz ze wsparciem nowoczesnych technologii oraz jaka jest rola mieszkańców w budowaniu bezpieczeństwa we własnym mieście. Wzorem do naśladowania może być dla nas norweski model Wizji Zero, czyli skutecznej strategii redukowania liczby wypadków w ruchu drogowym. W 2019 roku na norweskich jezdniach nie zginęło ani jedno dziecko. To wynik długofalowej, przemyślanej i interdyscyplinarnej pracy Norwegów. Bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu ulicznego, to temat wiedeńskiego projektu "Ulice szkolne”, dzięki któremu uczniowie mogą bezpiecznie korzystać z przestrzeni publicznej w otoczeniu szkoły, integrując się poprzez wspólne chodzenie lub dojeżdżanie do szkoły rowerem lub hulajnogą i ucząc się jednocześnie zdrowych i ekologicznych form przemieszczania się.

Drugim tematem Forum Rozwoju Miast są kompetencje przyszłości, czyli umiejętności potrzebne zarówno w pracy, jak i w tworzeniu miast odpornych, zdrowych, otwartych i harmonijnych, integrujących mieszkańców i zapraszających ich do aktywności. Organizatorzy zastanawiać się będą, czy angażując kreatywność i empatię mieszkańców oraz ich uważność na innych, a także nasze technologiczne zasoby możemy wykreować Montgomery'owskie miasto szczęśliwe.