Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Antykryzysowa Tarcza Branżowa - nowe wsparcie dla firm w związku z koronawirusem

3 listopada 2020, 14:40

Antykryzysowa Tarcza Branżowa - nowe wsparcie dla firm w związku z koronawirusem

Antykryzysowa Tarcza Branżowa - nowe wsparcie dla firm w związku z koronawirusem

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach, które odnoszą aktualnie straty w związku z pandemią, tj. branża: gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej będą mogli otrzymać wkrótce dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli otrzymać m.in. dotację w wysokości do 5 tys. zł., która będzie udzielana przez powiatowe urzędy pracy.

Ważne!

Nowy instrument wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców - dotację w wysokości do 5 tys. zł. będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 30 września 2020 prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną wg PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z,
  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.
  • ich przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r.

O szczegółach dotyczących możliwości ubiegania się o nowy instrument wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie będzie informować na bieżąco poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe.