Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Koronawirus: aktualna sytuacja w ZP-O i DPS. Zgłoś się do pracy z potrzebującymi!

31 października 2020, 10:24

Aktualnie, po przeprowadzeniu wymazów, zakażenie koronawirusem (stan na 31.10.2020 r.) wykryto u 12 pensjonariuszy oraz u 18 pracowników personelu Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (3 pacjentów zmarło). Zakażeniu ulegli również Dyrektor DPS oraz jego zastępca. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie - Ciężkowicach stwierdzono 31 wyników dodatnich u pacjentów i 5 u personelu (2 pacjentów zmarło).

W obu placówkach, pomimo ograniczeń kadrowych powodowanych zakażeniami wśród personelu, zapewniona jest pełna opieka medyczna, zarówno lekarska, jak i pielęgniarska. Obowiązuje najwyższy reżim sanitarny. Zakłady zostały wyposażone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworznie w kolejną dostawę środków ochrony bezpośredniej (m.in. kombinezony, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne), niezbędne do bezpiecznej realizacji zadań. Dzięki pomocy strażaków ochotników, w obydwóch placówkach zamontowano śluzy, stanowiące barierę ochronną zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Działają również profesjonalne ozonatory. Sytuacja w obu placówkach jest na bieżąco monitorowana.

W Domu Pomocy Społecznej przeorganizowana została praca personelu, który w stałych grupach opiekuje się podopiecznymi Domu. Chorzy pacjenci zostali odizolowani od pozostałych pensjonariuszy. Stan pacjentów jest zmienny, są osłabieni.

W ZP-O obecnie przebywa 49 osób wymagających całodobowej opieki. Pacjenci zostali podzieleni piętrami na chorych i zdrowych. Tu również stan pacjentów jest zmienny, personel stara się zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki przechodzenia choroby. Kilku pacjentom podawany jest tlen medyczny.

Na polecenie Prezydenta Miasta organizowane są - w jednym z hoteli - stałe miejsca pobytowe dla kadry medycznej, pielęgniarek i personelu, który z uwagi na obawę o zdrowie członków swoich rodzin będzie chciał z tego rozwiązania skorzystać i odpocząć w jak najlepszych warunkach poza domem.

Bądź solidarny, pomagaj! Oferty pracy.

Wszyscy, którzy odczuwają potrzebę niesienia pomocy i zapewniania wsparcia, zarówno personelowi jaworznickich ośrodków opieki, jaki i osobom starszym w codziennych sprawach, proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pomagać mogą nie tylko osoby posiadające wykształcenie medyczne, ale także te w trakcie nauki zawodów około-medycznych, np. ze szkół policealnych.

Zarówno wolontariuszy, jak i osoby chętne do podjęcia czasowej odpłatnej współpracy, prosimy o kontakt z PCZK, pod nr. telefonu: 668 840 327 lub mailowo: pczk@um.jaworzno.pl

Aktualne oferty pracy w ZP-O oraz DPS są dostępne również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, który już rozpoczął nabór pracowników: oferta pracy.

Obrazek