Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe ogniska zakażeń w ZPO i DPS

24 października 2020, 12:21

Ognisko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ciężkowicach (31 wyników dodatnich u pacjentów i 5 personelu) oraz w Domu Pomocy Społecznej (2 wyniki dodatnie personelu).

Pacjenci ZPO zostali podzieleni piętrami na chorych i zdrowych, wspólnie z wojskiem mają zostać zbudowane śluzy, które zabezpieczą poszczególne segmenty Ośrodka. Zapewniona jest pełna opieka medyczna, zarówno lekarska, jak i pielęgniarska. Zakład został wyposażony przez jaworznicki Wydział Zarządzania Kryzysowego w dodatkowe środki ochrony bezpośredniej (m.in. kombinezony, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). Do placówki dotarły również ozonatory przekazane przez Politechnikę Śląską. Sytuacja jest opanowana i na bieżąco monitorowana, stan pacjentów oceniany jest jako dobry.

W Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie zakażenia wykryto u dwóch pracowników personelu. Obecnie dyrekcja DPS, jak i zespół miejskiego Sztabu Kryzysowego dążą do jak najszybszego przeprowadzenia testów przesiewowych w Domu. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki ochrony bezpośredniej i medycznej.

W obu placówkach obowiązuje wzmocniony, ostry reżim sanitarny. Działania wspiera grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem dr Jacka Dutkiewicza, którzy do tej pory pomagają w prywatnym Domu Seniora Jesień na Letniej. W pomoc w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym zaangażowali się również strażacy ochotnicy z OSP Ciężkowice oraz rodziny pensjonariuszy.