Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w ZLO

16 października 2020, 12:53

fot. Fotolia

fot. Fotolia

W Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie przy Placu Górników rozpoczyna działalność Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”.

Powstanie poradni, stanowi jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w  Jaworznie.

Do poradni mogą być przyjmowane dzieci w wieku od 7 do18 lat. Zgłoszenie będzie mogło odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77). Telefon będzie czynny, w godzinach pracy poradni (podane poniżej). Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Do zespołu poradni będzie przynależeć 3 psychoterapeutów, 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ich praca będzie się odbywać pod stałym nadzorrem superwizora. Pomoc udzielana w poradni ma charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni ściśle ze sobą współpracuje, nie tylko w obrębie instytucji. Może również nawiązywać kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta, jak np. MOPS, OIK, sąd, szpital czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

 • Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy)
 • Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
 • Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży
 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • Konsultacje rodzinne/psychoterapia rodzinna
 • Porada domowa/wizyty środowiskowe
 • Sesje wsparcia psychospołecznego

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Agresja i autoagresja
 • Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
 • Depresja dziecięca i młodzieżowa
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Problemy szkolne i wychowawcze
 • Uzależnienie od internetu i gier komputerowych
 • Zaburzenia przywiązania
 • Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Adres Poradni:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno

Nr telefonu do Poradni: 32 617 76 77

e-mail: azymut@zlo.jaw.pl

Godziny pracy poradni:

 • pn 8.00-16.00
 • wt 11.00-20.00
 • sr 8.00-14.00
 • czw 11.00-20.00
 • pt 8.00-14.00

UWAGA! W październiku poradnia jest czynna wyjątkowo w innych godzinach:

 • pn 9.00-17.00
 • wt 9.00-17.00
 • sr 9.00-16.00
 • czw 9.00-17.00
 • pt 12.00-16.00

WAŻNE!

 1. Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
 2. Psychoterapia musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych.